PEROLEHAN NAHRIM

Semua perolehan NAHRIM yang melibatkan bekalan dan perkhidmatan dilaksanakan melalui sistem ePerolehan secara dalam talian sepenuhnya. Perolehan kerja dilaksanakan secara manual dan notis iklan akan dihebahkan melalui saluran media rasmi NAHRIM iaitu laman web dan Facebook.

TitleDate
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER PENCETAK PELBAGAI MODEL YANG MEMATUHI STANDARD PENGURUSAN ALAM SEKITAR KE INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/07/282023-07-28 11:42:39
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA DI KEPULAUAN BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)2023/07/282023-07-28 11:34:09
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PEMBANGUNAN RAWATAN AIR BAGI BAHAN CEMAR ORGANIK AKIBAT AKTIVITI GUNA TANAH BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR PERMUKAAN DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH DI SABAH2023/07/282023-07-28 11:27:35
PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PACUAN EMPAT RODA (4WD/AWD) BAGI KEGUNAAN INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM) UNTUK TEMPOH 36 BULAN2023/07/282023-07-28 11:22:04
PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MEMPROSES, MENGANALISIS DAN MEMBEKAL DATA KERATAN RENTAS SUNGAI SEDILI BESAR, JOHOR DAN SUNGAI BEBAR, NENASI, PAHANG BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH2023/07/132023-07-13 14:46:16
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS MIKROPLASTIK DAN MAKROPLASTIK DALAM AIR DI LEMBANGAN SUNGAI SARAWAK DI SARAWAK UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/07/052023-07-05 09:34:18
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN PUSAT DATA NAHRIM2023/07/052023-07-05 09:24:23
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI KEPERLUAN ANALISIS MAKMAL UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/07/052023-07-05 09:15:35
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS RESIDU ANTIBIOTIK DI SUNGAI DAN SISA EFLUEN INDUSTRI DI LOKALITI TERPILIH (TERENGGANU, WILAYAH PERSEKUTUAN)2023/07/042023-07-04 16:05:10
PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA INPUT HIDROIKLIM TERHADAP MODEL ALIRAN MASUK (INFLOW) KE TAKUNGAN EMPANGAN TEMENGGOR2023/06/262023-06-26 15:09:28
PERKHIDMATAN IKHTISAS (BUKAN PERUNDING) BAGI ANALISIS DAN PEMODELAN HIDROIKLIM BERASASKAN SENARIO IPCC AR6 DI SABAH DAN SARAWAK2023/06/262023-06-26 15:03:34
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN, PROSES DAN ANALISA PROFIL AIR TASIK DAN KOLAM DI ALOR GAJAH DAN JASIN, MELAKA BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH.2023/06/262023-06-26 14:56:12
PEROLEHAN MENAIKTARAF PERISIAN TABLEAU DAN ALTERYX BAGI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/06/092023-06-09 11:25:19
PERKHIDMATAN PELESENAN DAN SOKONGAN TAHUNAN BAGI PERISIAN ARCGIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (2023-2025) UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/06/092023-06-09 11:18:55
KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PROTOTAIP BLOK PENAHAN OMBAK DAN PERLINDUNGAN PANTAI2023/06/082023-06-08 11:46:53
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KALIBRASI BAGI PERALATAN PERSAMPELAN PERSEKITARAN AIR DI LAPANGAN2023/05/232023-05-23 08:59:34
PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN BAGI MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH DI NENASI, PAHANG2023/05/222023-05-22 14:50:46
KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL PERMAI, JOHOR BAHRU DAN UNIT KEJURUTERAAN, JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR, JOHOR BAHRU, JOHOR.2022/08/102022-08-10 12:01:15
KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II, KOTA BHARU, KELANTAN.2022/08/102022-08-10 11:56:38
KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PULAPOL, KUALA LUMPUR2022/08/102022-08-10 11:51:55
PERKHIDMATAN PENGUJIAN MAKMAL, ANALISIS DAN PENYEDIAAN MANUAL REKABENTUK INFRASTRUKTUR PANTAI UNTUK ADAPTASI KENAIKAN ARAS LUAT (SLR)2022/08/102022-08-10 10:58:56
PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TAHUNAN PUSAT DATA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/08/102022-08-10 10:54:16
REVISED AND UPDATE MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN) BASED ON AR5 HYDROCLIMATE DATA FOR VULNERABILITY AND READINESS INDICATOR2022/08/102022-08-10 10:47:35
PEMBEKALAN PERALATAN CERAPAN DATA KARAKTERISTIK SUNGAI AUTONOMOUS KAWALAN JAUH DAN ALAT KELENGKAPAN-KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/08/102022-08-10 10:42:35
CADANGAN KERJA-KERJA AWALAN KAWALAN HAKISAN DAN ENDAPAN (EROSION AND SEDIMENT CONTROL PLAN) DI TAPAK PENYELIDIKAN ESCP NAHRIM HABU, DAERAH CAMERON HIGHLANDS UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/08/102022-08-10 10:37:45
PEMBEKALAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN BAGI MENYOKONG OPERASI SEMASA BANJIR GENANG KEPADA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/07/292022-07-29 15:20:05
NUMERICAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS AND FORCES ON THE SUBMERGED NAHRIM MODULAR ARTIFICIAL REEF USING MESHLESS METHOD OF DUALSPHYSICS2022/07/292022-07-29 15:13:00
PERKHIDMATAN MENURUN SKALA SECARA STATISTIK (STATISTICAL DOWNSCALING) BAGI PENILAIAN IMPAK, KERENTANAN DAN ADAPTASI TERHADAP SUMBER DAN BEKALAN AIR DI MALAYSIA2022/07/292022-07-29 12:20:15
KERJA-KERJA PELAKSANAAN PILOT PROJEK BAGI KAJIAN RAWATAN AIR PULIH GUNA SEBAGAI SUMBER AIR BAGI MEMBANGUNKAN TEKNOLOGI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM2022/07/292022-07-29 12:02:01
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN BERKAITAN BAHAN CEMAR BAHARU UNTUK PEMATUHAN STANDARD REKREASI AIR PERMUKAAN2022/07/282022-07-28 11:27:08
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA TOPOGRAFI UNTUK UAV BAGI PENYEDIAAN PETA RISIKO BANJIR PANTAI (SARAWAK DAN SABAH)2022/07/282022-07-28 11:20:26
PERKHIDMATAN MENGULANG CETAK BUKU AIR DAN PEMBETUNGAN DI MALAYSIA: SEJARAH SERTA PERSPEKTIF DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/07/282022-07-28 11:12:25
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJIJALAN STESEN CERAPAN PEMANTAUAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LITAR TERTUTUP (CCTV) DAN CERAPAN DATA ANGIN DI DUA (2) LOKASI PANTAI UNTUK SABAH DAN SARAWAK2022/07/282022-07-28 10:55:11
PERKHIDMATAN ANALISIS NUMERIKAL BERKOMPUTER EXTREME VALUE ANALYSIS (EVA) DATA ANGIN JANGKAMASA PANJANG DI PERAIRAN MALAYSIA2022/06/282022-06-28 15:59:38
PERKHIDMATAN PENGUJIAN MAKMAL, ANALISIS DAN PENYEDIAAN MANUAL REKABENTUK INFRASTRUKTUR PANTAI UNTUK ADAPTASI KENAIKAN ARAS LAUT (SLR)2022/06/142022-06-14 12:24:35
KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KLINIK DESA PULAU SIBU, MERSING, HOSPITAL PERMAI, JOHOR BAHRU DAN UNIT KEJURUTERAAN, JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR, JOHOR BAHRU, JOHOR.2022/06/032022-06-03 17:40:16
KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II, KOTA BHARU, KELANTAN.2022/06/032022-06-03 17:32:08
PEMBANGUNAN KEBERKESANAN PERALATAN BAGI PEMANTAUAN KEGUNAAN DAN PENJIMATAN AIR HUJAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/05/312022-05-31 12:03:14
PERKHIDMATAN MEREKABENTUK DAN MENCETAK BUKU HASIL DAPATAN PENYELIDIKAN KENAIKAN ARAS LAUT DAN LAPORAN PENYELIDKAN PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI2022/05/312022-05-31 11:56:31
PERKHIDMATAN KUTIPAN, PERSAMPELAN, PENGUJIAN DAN ANALISA DATA GEOMORFOLOGI DAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI MIRI, SARAWAK2022/05/312022-05-31 11:48:42
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJIJALAN STESEN CERAPAN PEMANTAUAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LITAR TERTUTUP (CCTV) DAN CERAPAN DATA ANGIN DI DUA (2) LOKASI PANTAI UNTUK SABAH DAN SARAWAK2022/05/312022-05-31 11:41:39
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAN DAN RANGKAIAN CORE SWITCH DAN ACCESS SWITCH KEPADA NAHRIM2022/05/312022-05-31 11:35:18
PERKHIDMATAN PENYEDIAAN BAHAN-BAHAN PROMOSI BAGI PENYELIDIKAN AIR MINUMAN BERBUNGKUS (AMB)2022/05/312022-05-31 11:27:38
PEMBEKALAN PERALATAN DAN BAHAN-BAHAN SEKALI GUNA BAGI SISTEM PEMPROSESAN AIR MINUMAN BERBUNGKUS DAN PERKARA BERKAITAN2022/05/312022-05-31 11:20:48
PERKHIDMATAN PENGENDALIAN, PERSAMPELAN KUALITI AIR BAGI KAJIAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI SISTEM TUAIHUJAN DAN ATMOSPHERIC WATER GENERATOR (AWG) SERTA PERKARA BERKAITAN2022/05/312022-05-31 09:59:09
PERKHIDMATAN MEREKABENTUK DAN MENCETAK BUKU HASIL DAPATAN PENYELIDIKAN KENAIKAN ARAS LAUT DAN LAPORAN PENYELIDKAN PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI2022/05/202022-05-20 09:21:03
KERJA-KERJA PEMBINAAN MODEL FIZIKAL ANGKUTAN SEDIMEN PANTAI BERPASIR DI MIRI, SARAWAK2022/05/202022-05-20 09:11:20
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA TOPOGRAFI UNTUK UAV BAGI PENYEDIAAN PETA RISIKO BANJIR PANTAI (SARAWAK DAN SABAH)2022/05/202022-05-20 08:58:09
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN APLIKASI NAHRIM DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/05/102022-05-10 10:14:21
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN APLIKASI DIGITAL NAHRIM DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/05/102022-05-10 10:00:11
PERKHIDMATAN ANALISIS MENDAPAN SEDIMEN DI KAWASAN MUARA DAN PESISIR PANTAI YANG BERMASALAH UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA2022/04/292022-04-29 10:43:29
PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN DI LEMBANGAN SUNGAI MELAKA (MELAKA) DAN LEMBANGAN SUNGAI LANGAT (SELANGOR)2022/04/292022-04-29 10:23:40
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA KAWASAN BAKAU SEBAGAI ADAPTASI TERHADAP IMPAK KENAIKAN ARAS LAUT DI KAWASAN PANTAI TERPILIH DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/04/292022-04-29 09:59:09
PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA MARIN DAN SOKONGAN MELIPUTI DATA BATIMETRI, PASANG SURUT, ARUS DAN KETINGGIAN PANTAI DI SANDAKAN UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS AIR LAUT2022/04/292022-04-29 09:37:09
PENGUMPULAN DATA PRIMER UNTUK PENYELIDIKAN KESAN ASIDIFIKASI LAUTAN TERHADAP PERTUMBUHAN BATU KARANG DAN HIDUPAN MARIN DISEBABKAN OLEH PERUBAHAN IKLIM DAN KENAIKAN ARAS LAUT2022/04/282022-04-28 12:45:39
PERKHIDMATAN KUTIPAN, PERSAMPELAN, PENGUJIAN DAN ANALISA DATA GEOMORFOLOGI DAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI MIRI, SARAWAK2022/04/182022-04-18 15:01:21
PEMBEKALAN PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BAHAN PENYELIDIKAN UNTUK MAKMAL HIDRAULIK DAN INSTRUMENTASI2022/04/122022-04-12 16:02:03
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN PEMPROSESAN DATA SURVEI GEOFIZIK DI LEMBANGAN SUNGAI MELAKA, MELAKA2022/04/112022-04-11 13:48:55
KERJA-KERJA MENAIK TARAF TANGKI SIMPANAN AIR HUJAN BERSERTA SISTEM PENGAIRAN YANG BERKAITAN UNTUK PENYELIDIKAN DI MAKMAL HIDRAULIK DAN INSTRUMENTASI, NAHRIM2022/02/152022-02-15 11:45:32
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA API DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2022/02/152022-02-15 11:43:32
Kenyataan Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Pelbagai Peralatan Makmal Yang Mematuhi Standard Alam Sekitar Bagi Tujuan Penyelidikan Dan Analisis Forensik Kesihatan Air Di Makmal Kualiti Air Bagi Tempoh 24 Bulan Di Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)2021/10/132021-10-13 15:58:08
Notis Sebut Harga NAHRIM2021/10/132021-10-13 10:17:32