1. Menjadi pusat kecemerlangan unggul dan rujukan utama dalam bidang hidro persekitaran.
  2. Menjadi Pusat Tumpuan Kebangsaan (National Focal Point) bagi menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang hidro persekitaran.
  3. Menjadi pusat khidmat pakar atau perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan hidro persekitaran.

Visi

Menjadi sebuah Pusat Rujukan Penyelidikan Air dan Persekitarannya yang terunggul di dunia

Misi

Menerajui penyelidikan dan pembangunan dalam Sektor Air untuk memacu ekonomi negara demi kelestarian alam sekitar
sejarahnahrim

LOGO NAHRIM

sejarah logo

KETERANGAN LOGO

keteranganlogo

DASAR-DASAR

DASAR UTAMA

Merangsang dan menggiatkan usaha-usaha Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) berkaitan dengan pengurusan sumber asli air serta pemuliharaan alam sekitarnya untuk menambah nilai pembangunan negara.

DASAR KUALITI

Beriltizam untuk menghasilkan penemuan R&D hidraulik air permukaan (sistem saliran mesra alam, pengurusan sungai dan pantai) dan geohidrologi yang berkualiti bagi mencapai kepuasan pelanggan dan kecemerlangan organisasi.

Menghasilkan produk-produk inovasi mesra alam yang dapat mengurangkan impak kadaralir puncak kepada alam sekitar dan pencemaran sumber air melalui pemakaian kaedah kawalan di punca.

Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969
(Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan):

  • Menjalankan penyelidikan asas dan gunaan dalam sektor air seperti sumber air dan perubahan iklim, lembangan sungai, pantai dan oseanografi, hidrogeologi serta kualiti air dan alam sekitar.
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan kepakaran khusus dalam menangani masalah berkaitan dengan air dan persekitarannya kepada sektor awam dan swasta.
  • Menjadi penasihat dalam hal-hal berkaitan air dan persekitarannya.
  • Menjadi pusat rujukan kebangsaan dalam penyelidikan berkaitan air dan persekitarannya.
  • Menjalin rangkaian kerjasama dengan organisasi penyelidikan dalam dan luar negara, serta mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan antarabangsa.