Berita&Aktiviti

[NOTISP PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH DI LEMBANGAN SUNGAI CHEPIR SIK, KEDAH

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/06/2024 (QT240000000005423)

PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH DI LEMBANGAN SUNGAI CHEPIR SIK, KEDAH

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH DI LEMBANGAN SUNGAI CHEPIR SIK, KEDAH

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 03/04/2024

TARIKH TUTUP TAWARAN : 17/04/2024

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

KEDAH

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp