Kajian dan Projek

TitleDate
Kajian Analisis Data Angkutan Sedimen di Pantai Timur Semenanjung Malaysia – Pesisiran Pantai Kelantan dan Terengganu2023/01/262023-01-26 16:38:06
Pembangunan Analisis Analatikal bagi Akreditasi ISO 17025:20172022/12/272022-12-27 15:23:55
Penyelidikan Kehadiran Mikroorganisma Rintang Antimikrobial di dalam Sumber Air di Malaysia2022/12/272022-12-27 15:18:05
Perkhidmatan Penyelidikan Mikroplastik dan Pembangunan Method Validasi di Lembangan Sungai Terpilih (Sg. Kelantan, Kelantan dan Sg. Langat, Selangor)2022/12/222022-12-22 12:27:11
Pemodelan Fizikal Hakisan Pantai dan Pengangkutan Sedimen di Pantai Damat, Kelantan2022/12/212022-12-21 16:04:14
Kajian Analisis Data Angkutan Sedimen di Pantai Timur Semenanjung Malaysia – Pesisiran Pantai Kelantan dan Terengganu2022/12/212022-12-21 11:44:11
PROJEK PENGGUNAAN “WATER TO EVAPORATOR AND LONG RANGE DISCHARGE SYSTEM” DI LOKASI BANJIR GENANG2022/03/022022-03-02 14:48:44
NAHRIM BIOFLOCCULATION (NBIOF)2022/01/112022-01-11 15:49:00
NAHRIM ACTIVATED CARBON FILTER PAPER (NACFP)2022/01/112022-01-11 15:46:51
Penyelidikan Membrane2022/01/112022-01-11 15:45:17
Perkhidmatan Analisis Makmal Kualiti Air2022/01/112022-01-11 14:00:02
AIR2018/08/182018-08-18 12:02:37
PANTAI & OSEANOGRAFI2018/08/182018-08-18 12:01:17
TINDAK BALAS MORFOLOGI PANTAI LUMPUR2018/04/182018-04-18 12:49:43
KAJIAN KEBERKESANAN TEKNIK IMBUHAN AKUIFER TERURUS (MAR) BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR TANAH DI PULAU TIOMAN, PAHANG DARUL MAKMUR2018/04/172018-04-17 13:05:37
LAPORAN PROJEK PERUNDINGAN: PEMODELAN FIZIKAL & NUMERIKAL BAGI RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI SARAWAK (RTBSS)2014/08/072014-08-07 12:07:07
KAJIAN KESESUAIAN PENGOPTIMAAN SUMBER AIR TANAH DI JENDERAM HILIR, DENGKIL, SELANGOR2014/04/182014-04-18 13:09:05
KAJIAN PENCEMARAN AIR TANAH DI KAWASAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL DI SELANGOR2014/04/182014-04-18 13:03:35
R&D PENYELAKUAN OMBAK BESAR2014/04/182014-04-18 13:01:28
PENGESANAN PERUBAHAN GARIS PANTAI2014/04/182014-04-18 12:59:27
KAJIAN BAN PANTAI2014/04/182014-04-18 12:56:39
PEMBINAAN JETI2014/04/182014-04-18 12:54:51
KAJIAN PENCEMARAN AIR TANAH DI KAWASAN KELANTAN UTARA.2014/04/172014-04-17 14:48:01