Berita&Aktiviti

NUMERICAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS AND FORCES ON THE SUBMERGED NAHRIM MODULAR ARTIFICIAL REEF USING MESHLESS METHOD OF DUALSPHYSICS

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SHB/06/2022 – PKPO
NUMERICAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS AND FORCES ON THE SUBMERGED NAHRIM MODULAR ARTIFICIAL REEF USING MESHLESS METHOD OF DUALSPHYSICS

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN: NUMERICAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS AND FORCES ON THE SUBMERGED NAHRIM MODULAR ARTIFICIAL REEF USING MESHLESS METHOD OF DUALSPHYSICS

JENIS TAWARAN: Terbuka

KOD BIDANG:

TARIKH MULA TAWARAN: 28/07/2022

TARIKH TUTUP TAWARAN: 01/08/2022

TEMPOH SAH LAKU: 90

LOKALITI: Lokasi Negeri
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Sabah
Sarawak
Selangor
Terengganu
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Labuan
Wilayah Persekutuan Putrajaya

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp