SOROTAN / HIGHLIGHTS INOVASI DAN KAJIAN SUSULAN

Pelaksanaan Teknik Evaporator oleh NAHRIM di Taman Langat Utama, Bukit Changgang sebagai usaha alternatif mengurangkan impak air genang kepada penduduk setempat. Keberkesanan kaedah ini bergantung kepada keadaan cuaca yang panas, kelembapan relatif yang rendah, suhu setempat dan tiupan angin menjauhi lokasi banjir.
Kadar penyurutan banjir genang di lokasi ini turut dibantu dengan kerja-kerja mengepam dan mengalirkan air ke terusan yang dibina pagi semalam sebagai takungan sementara. Selain itu, kerja-kerja penyenggaraan dan pembersihan sistem saliran sedia ada turut dilaksanakan bagi memastikan pengaliran air secara optimum.

Maklumat produk inovasi sedang dikemaskini.