Berita&Aktiviti

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT UNTUK SOKONGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) KEPADA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/T/01/2024 (QT240000000007031)

PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT UNTUK SOKONGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) KEPADA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT UNTUK SOKONGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) KEPADA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 31/05/2024

TARIKH TUTUP TAWARAN : 25/06/2024

TEMPOH SAH LAKU : 180

LOKALITI :

SEMUA NEGERI

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp