Berita&Aktiviti

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUKURAN PROFIL MORFOLOGI BAKAU DI SELANGOR, PERAK, PULAU PINANG DAN JOHOR

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/10/2024 (QT240000000009519)

PERKHIDMATAN PENGUKURAN PROFIL MORFOLOGI BAKAU DI SELANGOR, PERAK, PULAU PINANG DAN JOHOR

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENGUKURAN PROFIL MORFOLOGI BAKAU DI SELANGOR, PERAK, PULAU PINANG DAN JOHOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 29/03/2024

TARIKH TUTUP TAWARAN : 05/04/2024

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Selangor
Terengganu
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Labuan
Wilayah Persekutuan Putrajaya

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp