Berita&Aktiviti

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN PUSAT DATA NAHRIM

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/25/2023 (QT230000000015060)
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN PUSAT DATA NAHRIM

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN PUSAT DATA NAHRIM

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 30/06/2023

TARIKH TUTUP TAWARAN : 10/07/2023

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Selangor
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Putrajaya

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp