Berita&Aktiviti

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA API DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Berita&Aktiviti

sh
KENYATAAN SEBUT HARGA: NAHRIM/SH/02/2022
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA API DI
INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)
1. Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar
dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan tempoh pendaftarannya
masih berkuat kuasa di bawah kod bidang 220801 seperti berikut:
22 – Perkhidmatan
08 – Pertahanan dan Keselamatan
01 – Kawalan Keselamatan
2. Penyebut Harga hendaklah ePerolehan on board dalam bidang berkaitan bagi perolehan
berikut:
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA API DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)
NO. SEBUT HARGA : QT220000000004009
TARIKH LANCAR IKLAN : 14 FEBRUARI 2022
TARIKH LAWATAN TAPAK : 15 FEBRUARI 2022
TARIKH TUTUP IKLAN : 22 FEBRUARI 2022
3. Perolehan perkhidmatan ini dibuat secara sebut harga melalui Sistem ePerolehan (eP).
4. Sebut Harga ini dilaksanakan melalui sistem e-Perolehan secara atas talian sepenuhnya.
Pembekal-Pembekal yang ingin menyertai sebut harga ini MESTILAH berstatus eP-enabled (mempunyai ID log masuk dan Sijil Digital yang telah diaktifkan).
5. Lawatan tapak bertempat di Lobi NAHRIM akan dilaksanakan pada tarikh 15 FEBRUARI 2022 (SELASA), PADA JAM 10.30 PAGI. Kehadiran ke sesi lawatan tapak ini tidak menjadi kewajipan tetapi digalakkan.
6. Tawaran sebut harga tidak akan dipertimbangkan sekiranya:
(a) Pembekal LEWAT menyerahkan tawaran sebut harga dengan lengkap dalam sistem e-Perolehan; atau
(b) Pembekal GAGAL memuatnaik dokumen wajib dengan lengkap ke dalam sistem e-Perolehan;
7. NAHRIM tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga.
8. Keputusan sebut harga ini adalah MUKTAMAD dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
PERTANYAAN
1. Untuk maklumat lanjut boleh menghubungi pegawai seperti berikut:
a) Pertanyaan Teknikal
Nama : Encik Mohd Mubarak bin Aminuddin
No. telefon : 03-8947 6400 samb. 6412
Emel : mubarak[at]nahrim.gov.my
b) Pertanyaan Tawaran
Nama : Encik Stevie Sebol @ Muhammad Arif Sebol Abdullah
No. telefon : 03-8947 6400 samb. 6403
Emel : stevie.sebol[at]nahrim.gov.my ; dan
Nama : Puan Natrah binti Senin
No. telefon : 03-8947 6400 samb. 6493
Emel : natrah[at]nahrim.gov.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp