Berita&Aktiviti

REVISED AND UPDATE MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN) BASED ON AR5 HYDROCLIMATE DATA FOR VULNERABILITY AND READINESS INDICATOR

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/54/2022
REVISED AND UPDATE MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN) BASED ON AR5 HYDROCLIMATE DATA FOR VULNERABILITY AND READINESS INDICATOR

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN: REVISED AND UPDATE MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN) BASED ON AR5 HYDROCLIMATE DATA FOR VULNERABILITY AND READINESS INDICATOR

JENIS TAWARAN: Terbuka

KOD BIDANG:

TARIKH MULA TAWARAN: 04/08/2022

TARIKH TUTUP TAWARAN: 11/08/2022

TEMPOH SAH LAKU: 90

LOKALITI: Lokasi Negeri
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Sabah
Sarawak
Selangor
Terengganu
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Labuan
Wilayah Persekutuan Putrajaya

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp