Berita&Aktiviti

PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA DI KEPULAUAN BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/38/2023 (QT230000000019282)

PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA DI KEPULAUAN BORNEO

(SABAH DAN SARAWAK)

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA DI KEPULAUAN BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 27/07/2023

TARIKH TUTUP TAWARAN : 03/08/2023

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Sabah
Sarawak

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp