PENERBITAN TERPILIH

profilepenyelidikan

Sila layari dan mendaftar di Aplikasi Digital NAHRIM bagi mendapatkan penerbitan NAHRIM.

Aplikasi R&D

  • MyCOAST
  • MyLake
  • IoT SPAH (Tuai Hujan)
  • LIMS-MKA

Data Terbuka

Anda boleh merujuk data terbuka yang telah dikongsi oleh NAHRIM di platform : Data Terbuka Setktor Awam

DATA TERBUKA SEKTOR AWAM

Media Sosial

  • Facebook Rasmi NAHRIM @nahrimofficial
  • Facebook Ketua Pengarah NAHRIM @kpnahrim
  • Instagram Rasmi NAHRIM  @nahrim
  • Twitter Rasmi NAHRIM : @nahrimofficial