Berita&Aktiviti

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR MARIN, HIDROGRAFI DAN STESEN CERAPAN DATA PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/31/2024 (QT240000000016095)

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR MARIN, HIDROGRAFI DAN STESEN CERAPAN DATA PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR MARIN, HIDROGRAFI DAN STESEN CERAPAN DATA PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 27/05/2024

TARIKH TUTUP TAWARAN : 04/06/2024

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp