Berita&Aktiviti

Kenyataan Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Pelbagai Peralatan Makmal Yang Mematuhi Standard Alam Sekitar Bagi Tujuan Penyelidikan Dan Analisis Forensik Kesihatan Air Di Makmal Kualiti Air Bagi Tempoh 24 Bulan Di Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Berita&Aktiviti

tendermhi
Notis Tender NAHRIM
KENYATAAN TENDER NO.: NAHRIM/T/01(a)/2021
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN
MENTAULIAH PELBAGAI PERALATAN MAKMAL YANG MEMATUHI STANDARD ALAM SEKITAR BAGI TUJUAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS FORENSIK KESIHATAN AIR DI MAKMAL KUALITI AIR BAGI TEMPOH 24 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)
Tawaran tender ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan tempoh pendaftarannya masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh tutup tawaran di bawah kod bidang 060501 seperti berikut:
06 – Kimia, Bahan Kimia dan Peralatan Makmal
05 – Peralatan Makmal
01 – Peralatan Makmal serta Aksesori
NO. TENDER : QT210000000034933
TARIKH LANCAR IKLAN TENDER : 7 OKTOBER 2021
TARIKH TAKLIMAT : 12 OKTOBER 2021
TEMPAT TAKLIMAT : SECARA ATAS TALIAN
TARIKH LAWATAN TAPAK : 13 OKTOBER 2021
TARIKH TUTUP IKLAN TENDER : 3 NOVEMBER 2021
Perolehan perkhidmatan ini dibuat secara tender melalui Sistem ePerolehan(eP). Tender dilaksanakan melalui sistem e-Perolehan secara atas taliansepenuhnya. Pembekal-Pembekal yang ingin menyertai sebut harga ini MESTILAH berstatus eP-enabled (mempunyai ID log masuk dan SijilDigital yang telah diaktifkan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp