Berita&Aktiviti

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN MENGUMPUL DAN MEMPROSES DATA AIR PASANG MERAH DI PERSISIRAN PANTAI SEMENANJUNG MALAYSIA

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/12/2024 (QT240000000005429)

PERKHIDMATAN MENGUMPUL DAN MEMPROSES DATA AIR PASANG MERAH DI PERSISIRAN PANTAI SEMENANJUNG MALAYSIA

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MENGUMPUL DAN MEMPROSES DATA AIR PASANG MERAH DI PERSISIRAN PANTAI SEMENANJUNG MALAYSIA

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 29/03/2024

TARIKH TUTUP TAWARAN : 05/04/2024

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Selangor
Terengganu
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Labuan
Wilayah Persekutuan Putrajaya

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp