Makmal Biologi

MAKMAL BIOLOGI

Makmal Biologi MKA menyediakan perkhidmatan ujian untuk bahan pencemar mikrob yang meliputi pelbagai jenis pengujian air komersil, termasuk air minuman, sistem air terbuka yang tercemar, sistem bekalan air domestik, kolam awam, kolam dan tasik. Makmal ini membincangkan pentingnya kebolehaksesan dan masa tindak balas yang cepat adalah dua faktor kritikal dalam sektor kebersihan air. Makmal kami juga menyediakan analisis berkaitan biologi lain seperti klorofil – a. Perkhidmatan ujian mikrobiologi air kami meliputi
i. Coliforms & E coli
ii. Jumlah Koloni Bakteria Umum
iii. Pseudomonas
iv. Clostridium
v. Enterococci

Perkhidmatan Makmal Biologi

SENARAI PERALATAN ANALITIKAL MAKMAL BIOLOGI

alatbiologi
alat-biologi