ARKIB PENGUMUMAN

TitleDate
[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI DAN MENGUJIJALAN SISTEM TELEMETRI HUJAN DAN ALIRAN DI LEMBANGAN SUNGAI KEMAMAN BAGI TUJUAN VERIFIKASI RAMALAN INUNDASI DAN BANJIR BERIMPAK2024/05/212024-05-21 15:59:28
[NOTIS PEROLEHAN] PEMBEKALAN BATERI MARIN GRADE UNTUK STESEN PEMANTAUAN OMBAK DAN ARUS PERAIRAN NEGARA2024/05/212024-05-21 15:53:10
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PACUAN EMPAT RODA (4WD/AWD) BAGI KEGUNAAN INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM) UNTUK TEMPOH 36 BULAN2024/05/212024-05-21 15:45:35
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGENDALIAN SISTEM PERAWATAN PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) DAN AIR MINUMAN BERBUNGKUS DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2024/05/212024-05-21 15:30:02
[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI 2 UNIT PRECISION AIR CONDITIONING (PAC) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT DATA, BLOK PENTADBIRAN, NAHRIM2024/05/102024-05-10 07:58:44
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS BAHAN PENGGANGGU ENDOKRIN (EDC) DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH DI MALAYSIA SEBAGAI PENETAPAN GARIS DASAR (BASELINE) DAN PENUNJUK (INDICATOR) KESIHATAN SUNGAI2024/05/082024-05-08 15:39:37
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2024/05/082024-05-08 15:30:06
1ST NATIONAL SEMINAR ON MICROPLASTICS 20242024/05/082024-05-08 15:00:02
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN SEMAKAN DATA INFRASTRUKTUR KESIHATAN AWAM BAGI MENYOKONG PEMBUATAN KEPUTUSAN BAGI PELAN PENGURUSAN BANJIR MALAYSIA2024/05/032024-05-03 15:24:50
[NOTIS PEMBATALAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2024/05/032024-05-03 15:16:38
[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELBAGAI PERALATAN MAKMAL KIMIA UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, NAHRIM2024/04/242024-04-24 09:15:21
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN RAWATAN BAHAN CEMAR DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH AKIBAT HAKISAN DAN KELODAKAN AKTIVITI GUNA TANAH2024/04/192024-04-19 15:18:38
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENCERAPAN DAN PERSAMPELAN DATA MARIN UNTUK KAJIAN PERUBAHAN MORFOLOGI PELABUHAN TERPILIH DI SEMENANJUNG MALAYSIA2024/04/192024-04-19 15:12:00
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2024/04/162024-04-16 16:00:48
[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI KEPERLUAN ANALISIS MAKMAL UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2024/04/152024-04-15 14:20:32
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN DASHBOARD CUSTOMIZATION APLIKASI GIS UNTUK PEMPROSESAN DAN PAPARAN DATA MARIN PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI (PKPO)2024/04/152024-04-15 14:12:11
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITIKAL DI MAKMAL KUALITI AIR2024/04/152024-04-15 14:05:28
[NOTIS PEROLEHAN] FABRIKASI PRODUK TEKNOLOGI PENAPISAN AIR BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR MENTAH2024/04/152024-04-15 14:00:06
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KALIBRASI DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN STESEN PENYELIDIKAN PUSAT KAJIAN KUALITI AIR DAN ALAM SEKITAR, NAHRIM2024/04/152024-04-15 13:52:54
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITIKAL DI MAKMAL KUALITI AIR2024/04/092024-04-09 16:19:10
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA FIZIKAL MARIN DAN PERSAMPELAN DASAR LAUT UNTUK KAJIAN MORFOLOGI JETI KUALA PERLIS2024/04/092024-04-09 16:03:27
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN SIMULASI IMPAK PERUBAHAN IKLIM KE ATAS KESEIMBANGAN MORFOLOGI DI LEMBANGAN SUNGAI PADAS, SABAH2024/04/092024-04-09 13:08:34
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN FASILITI UNTUK PENGUMPULAN AIR HUJAN, AIR RIBUT DAN KAEDAH PENAPISAN SEMULAJADI AIR BAGI TUJUAN IMBUHAN AIR TANAH DI KAWASAN LEMBANGAN SUNGAI LANGAT2024/04/092024-04-09 12:57:32
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN, PENGUMPULAN DAN ANALISIS IN-SITU DAN CARBON 14 BAGI AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KOTA BHARU, KELANTAN, LEMBANGAN SUNGAI LANGAT, SELANGOR, SUNGAI MELAKA, MELAKA, SUNGAI SEDILI KOTA TINGGI, JOHOR DAN SUNGAI BEBAR NENASI, PAHANG BAGI MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH2024/04/092024-04-09 12:47:44
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA ARAS DAN KUALITI AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR, LEMBANGAN SUNGAI BEBAR NENASI, PAHANG DAN LEMBANGAN SUNGAI MUDA (BALING DAN SIK) KEDAH2024/04/092024-04-09 12:30:41
[NOTISP PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH DI LEMBANGAN SUNGAI CHEPIR SIK, KEDAH2024/04/092024-04-09 12:20:07
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS MIKROPLASTIK DALAM AIR DI LEMBANGAN SUNGAI MUDA KEDAH/PENANG DAN SUNGAI KUANTAN, PAHANG UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2024/04/092024-04-09 12:04:40
[NOTIS PEROLEHAN] PEMBEKALAN BATERI MARIN GRADE UNTUK STESEN PEMANTAUAN OMBAK DAN ARUS PERAIRAN NEGARA2024/04/052024-04-05 14:58:43
[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI DAN MENGUJIJALAN PERKAKASAN PELAYAN BAGI SISTEM PERAMALAN INUNDASI DAN BANJIR BERIMPAK2024/03/292024-03-29 15:29:24
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN MENGUMPUL DAN MEMPROSES DATA AIR PASANG MERAH DI PERSISIRAN PANTAI SEMENANJUNG MALAYSIA2024/03/292024-03-29 15:21:15
[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUKURAN PROFIL MORFOLOGI BAKAU DI SELANGOR, PERAK, PULAU PINANG DAN JOHOR2024/03/292024-03-29 15:14:59
NAHRIM kini di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA)2024/02/252024-02-25 15:19:13
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER PENCETAK PELBAGAI MODEL YANG MEMATUHI STANDARD PENGURUSAN ALAM SEKITAR KE INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/07/282023-07-28 11:42:39
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA DI KEPULAUAN BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)2023/07/282023-07-28 11:34:09
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PEMBANGUNAN RAWATAN AIR BAGI BAHAN CEMAR ORGANIK AKIBAT AKTIVITI GUNA TANAH BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR PERMUKAAN DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH DI SABAH2023/07/282023-07-28 11:27:35
PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PACUAN EMPAT RODA (4WD/AWD) BAGI KEGUNAAN INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM) UNTUK TEMPOH 36 BULAN2023/07/282023-07-28 11:22:04
PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MEMPROSES, MENGANALISIS DAN MEMBEKAL DATA KERATAN RENTAS SUNGAI SEDILI BESAR, JOHOR DAN SUNGAI BEBAR, NENASI, PAHANG BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH2023/07/132023-07-13 14:46:16
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS MIKROPLASTIK DAN MAKROPLASTIK DALAM AIR DI LEMBANGAN SUNGAI SARAWAK DI SARAWAK UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/07/052023-07-05 09:34:18
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN PUSAT DATA NAHRIM2023/07/052023-07-05 09:24:23
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI KEPERLUAN ANALISIS MAKMAL UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/07/052023-07-05 09:15:35
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS RESIDU ANTIBIOTIK DI SUNGAI DAN SISA EFLUEN INDUSTRI DI LOKALITI TERPILIH (TERENGGANU, WILAYAH PERSEKUTUAN)2023/07/042023-07-04 16:05:10
PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA INPUT HIDROIKLIM TERHADAP MODEL ALIRAN MASUK (INFLOW) KE TAKUNGAN EMPANGAN TEMENGGOR2023/06/262023-06-26 15:09:28
PERKHIDMATAN IKHTISAS (BUKAN PERUNDING) BAGI ANALISIS DAN PEMODELAN HIDROIKLIM BERASASKAN SENARIO IPCC AR6 DI SABAH DAN SARAWAK2023/06/262023-06-26 15:03:34
PERKHIDMATAN PENGUMPULAN, PROSES DAN ANALISA PROFIL AIR TASIK DAN KOLAM DI ALOR GAJAH DAN JASIN, MELAKA BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH.2023/06/262023-06-26 14:56:12
PEROLEHAN MENAIKTARAF PERISIAN TABLEAU DAN ALTERYX BAGI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/06/092023-06-09 11:25:19
PERKHIDMATAN PELESENAN DAN SOKONGAN TAHUNAN BAGI PERISIAN ARCGIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (2023-2025) UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)2023/06/092023-06-09 11:18:55
KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PROTOTAIP BLOK PENAHAN OMBAK DAN PERLINDUNGAN PANTAI2023/06/082023-06-08 11:46:53
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KALIBRASI BAGI PERALATAN PERSAMPELAN PERSEKITARAN AIR DI LAPANGAN2023/05/232023-05-23 08:59:34
PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SUBPERMUKAAN DAN TELAGA PEMANTAUAN BAGI MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH DI NENASI, PAHANG2023/05/222023-05-22 14:50:46
Muat Turun Buku Mewah : Kajian Kebolehlaksanaan Pembinaan Wetlands Sebagai Alternatif kepada Sistem Pembetungan2023/05/042023-05-04 23:04:57
Hebahan Penghantaran Abstrak : Sesi Perkongsian Teknikal e-Poster Produk dan Teknologi Inovasi Rawatan Greywater di Malaysia2023/02/202023-02-20 15:19:47
IKLAN JAWATAN KOSONG SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAM (MySTEP) INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM) KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR (KASA)2022/02/242022-02-24 02:03:09
Saksikan program temu bual The Nation BERNAMA bersama YBhg. Dato’ Ir. Hj. Nor Hisham Mohd Ghazali, Ketua Pengarah NAHRIM bertajuk ‘Flood Disaster: NAHRIM’s Role’ pada 17 Februari 2022.2022/02/172022-02-17 15:57:37
Pra-tempahan Buku AIR DAN PEMBETUNGAN DI MALAYSIA: SEJARAH SERTA PERSPEKTIF2022/01/052022-01-05 17:15:02
JEMPUTAN KE WEBINAR – PENGURUSAN TASIK DAN WETLAND PUTRAJAYA: Status Kualiti Air dan Kesihatan Ekosistem2021/12/292021-12-29 14:09:44
Ruang Bicara eksklusif bersama YBhg. Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha KASA – Musibah Banjir: Ikhtiar Mengurang Risiko2021/12/242021-12-24 13:24:17
TAKLIMAT TAKAFUL IKHLAS TENTANG PRODUK HAJI2013/08/192013-08-19 16:45:00
TRANSBOUNDARY WATERS ASSESSMENT PROGRAMME (TWAP) SOUTHEAST ASIA EXPERT GROUP SEMINAR.2013/06/142013-06-14 16:45:59
JOINT SEMINAR ON STATISTICS IN HYDRAULICS 2013. 9-10 APRIL 2013.2013/04/032013-04-03 16:47:31
TAKLIMAT PENGENALAN INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA, KEPADA TKSU II (ALAM SEKITAR)2011/06/202011-06-20 16:42:15
CERAMAH SIMPANAN EMAS UNTUK MASA HADAPAN, NAHRIM. 1 JUN 2011.2011/05/272011-05-27 16:43:11
CERAMAH PENAMPILAN GAYA HIDUP SIHAT. 18 MEI 2011.2011/05/032011-05-03 16:44:09
SOLAT HAJAT KHAS, NAHRIM. 5 MEI 2011.2011/04/242011-04-24 16:41:08
TAKLIMAT POTONGAN GAJI UNTUK SSPN. 25 APRIL 20112011/04/222011-04-22 16:50:20
BENGKEL PENGURUSAN PROJEK R&D. 19-21 APRIL 20112011/04/202011-04-20 16:51:00
SEAWAT WORKSHOP, NRE. 18-20 JANUARI 2011.2011/01/142011-01-14 16:52:12