Berita&Aktiviti

PANTAI & OSEANOGRAFI

Berita&Aktiviti

  1. Kajian Impak Perubahan Iklim ke Atas Perubahan Suhu Lautan dan Peningkatan Aras Laut.
  2. Kajian Pemodelan Hidrodinamik Kesesuaian Pertumbuhan Pokok Bakau di Pantai Marudu, Sabah.
  3. Kajian Impak Kenaikan Aras Laut ke Atas Bandar, Pelabuhan dan Pembangunan Infrastruktur Pantai serta Langkah Adaptasi.
  4. Kajian Kelestarian Gunatanah dan Sosioekonomi di Zon Persisiran Pantai.
  5. Kajian Ban Pantai Terlimpah Terhadap Pertanian di Sepanjang Pantai Barat Semenanjung.
  6. Kajian Penerobosan Air Masin di Muara Sungai Muar dan Sungai Rajang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp