Berita&Aktiviti

Pemodelan Fizikal Hakisan Pantai dan Pengangkutan Sedimen di Pantai Damat, Kelantan

Berita&Aktiviti

Kajian ini bertujuan untuk mengeluarkan langkah kawalan bagi masalah hakisan di kawasan pantai akibat hentaman ombak kebanyakannya semasa monsun atau ribut. Objektif kajian adalah untuk menyiasat tindak balas pantai daripada kesan gelombang dominan yang merambat ke pantai dan untuk menilai beberapa pilihan langkah kawalan yang akan melemahkan tenaga ombak dan melindungi pantai daripada hakisan. Kerja-kerja yang telah dijalankan adalah seperti berikut:
i Mereka bentuk dan bina model fizikal 3D (sila rujuk Rajah 1).
ii Menjalankan simulasi model fizikal hidraulik untuk memenuhi objektif yang dikehendaki.
iii Lakukan analisis hidraulik dan tafsiran proses pemodelan.
iv Berdasarkan situasi/analisis keadaan sedia ada, satu langkah mitigasi yang sesuai akan dicadangkan terdiri daripada sistem pemecah ombak atau groin.
v Menyediakan laporan ujian model berkaitan pendapatan ujian model bersama-sama cadangan yang bersesuaian.
Spesifikasi pemodelan fizikal adalah seperti Jadual 1. Kajian telah menemui penyelesaian terbaik dan paling sesuai yang mampu menghilangkan tenaga ombak, memberi perlindungan kepada pantai dan bertindak sebagai habitat hidupan marin di samping mengekalkan pantai.

Rajah 1 : Model Pantai Damat dan pemecah ombak.
profile penyelidikan
oacp