Perundingan 

TitleDate
Kajian Kemungkinan Pembinaan Empangan Bawah Tanah (UGD).2023/01/272023-01-27 16:37:26
Siri Penyelidikan Kualiti Air Environmental Flow – Kajian Kualiti Air Terjun dan Sungai Rekreasi Sebagai Sumber Pendapatan Sektor Pelancongan Negara – Fasa 1/2021.2023/01/272023-01-27 16:32:24
Projek Khidmat Kepakaran Kajian Awalan Impak Tanaman Durian Kepada Alam Sekitar.2023/01/272023-01-27 16:25:51
Cadangan Kajian Rekabentuk Tanah Bencah Buatan di Pantai Pasir Panjang, Pulau Redang, Terengganu.2023/01/272023-01-27 16:19:23
Kajian Kemungkinan Projek Pembinaan / Menaiktaraf Bunded Storage Padang Saga, Langkawi Kedah Penilaian Kualiti Air dan Alam Sekitar.2023/01/272023-01-27 15:52:30
Kajian Ekosistem dan Sedimentasi Empangan Muda, Pedu dan Ahning.2023/01/272023-01-27 15:40:08
Kajian Kebolehlaksanaan Pembinaan Constructed Wetlands System (CWS) Sebagai Alternatif Kepada Sistem Pembetungan.2023/01/272023-01-27 15:29:42
Penyelidikan Kehadiran Bahan Kimia Penggangu Endokrin (EDC) dalam Sumber Air di Malaysia : Pengesanan, Rawatan, Impak Kepada Kesihatan Manusia dan Kesan Sosio-ekonomi.2023/01/272023-01-27 15:07:32
Kajian Kebolehlaksanaan Takungan Pantai Sebagai Sumber Air Alternatif.2023/01/272023-01-27 12:17:23
Kajian Awal dan Reka Bentuk Konsep Struktur Sabo , Yan, Kedah, Malaysia.2023/01/272023-01-27 12:04:48
Projek Kolaborasi Makmal Hidraulik dan Instrumentasi (MHI) – Kajian Prototaip PenukarTenaga Ombak (Wave Energy Converter, WEC)2023/01/272023-01-27 11:17:10
KAJIAN EKOSISTEM DAN SEDIMENTASI EMPANGAN MUDA, PEDU DAN AHNING, KEDAH.2022/09/152022-09-15 17:08:59
KAJIAN KEMUNGKINAN PROJEK PEMBINAAN / MENAIKTARAF BUNDED STORAGE PADANG SAGA, LANGKAWI, KEDAH2022/09/152022-09-15 17:05:11