Berita&Aktiviti

Penyelidikan Kehadiran Bahan Kimia Penggangu Endokrin (EDC) dalam Sumber Air di Malaysia : Pengesanan, Rawatan, Impak Kepada Kesihatan Manusia dan Kesan Sosio-ekonomi.

Berita&Aktiviti

Penyelidikan Kehadiran Bahan Kimia Penggangu Endokrin (EDC) dalam Sumber Air di Malaysia : Pengesanan, Rawatan, Impak Kepada Kesihatan Manusia dan Kesan Sosio-ekonomi.

Kualiti Air (MKA), Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah menjalankan projek perundingan penyelidikan penyingkiran EDC dengan menggunakan kaedah rawatan air sisa konvensional menghadapi beberapa batasan seperti pemendakan tidak dapat mengeluarkan EDC dan kecekapan penyingkiran adalah di bawah 10%.

Berbanding dengan teknologi rawatan air sisa konvensional yang dinyatakan di atas, fotopemangkinan dianggap sebagai teknologi yang menjanjikan yang boleh mengurai dan memineralkan kebanyakan bahan pencemar organik dengan cahaya matahari sebagai tenaga pengujaan. Tambahan pula, bioremediasi pengantara mikrob atau teknologi biodegradasi dianggap sebagai cara yang berkesan untuk menghapuskan bahan pencemar organik yang degil persekitaran juga.

profile penyelidikan
oacp