Berita&Aktiviti

PERKHIDMATAN SOKONGAN LOGISTIK DARAT DAN LAUT BAGI CERAPAN DATA MARIN MELIPUTI DATA ARUS, OMBAK, PASANG SURUT DAN BATIMETRI DI PELABUHAN KLANG, SELANGOR DAN SUNGAI-SUNGAI TERPILIH UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

Berita&Aktiviti

KENYATAAN SEBUT HARGA: NAHRIM/SH/33(a)/2022
PERKHIDMATAN SOKONGAN LOGISTIK DARAT DAN LAUT BAGI CERAPAN DATA MARIN MELIPUTI DATA ARUS, OMBAK, PASANG SURUT DAN BATIMETRI DI PELABUHAN KLANG, SELANGOR DAN SUNGAI-SUNGAI TERPILIH UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

1. Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan tempoh pendaftarannya masih berkuat kuasa di bawah kod bidang seperti berikut:
11 – Pengangkutan, Komponen dan Aksesori
07 – Peralatan Marin
01 – Peralatan Marin
dan
22 – Perkhidmatan
11 – Guna Tenaga
02 – Kakitangan Separa Iktisaa (Semi Profesional) – Tidak Termasuk Khidmat Perunding
dan
22 – Perkhidmatan
12 – Khidmat Udara/ Laut/ Darat
05 – Oceanografi

2. Penyebut Harga hendaklah ePerolehan on board dalam bidang berkaitan bagi perolehan berikut:

PERKHIDMATAN SOKONGAN LOGISTIK DARAT DAN LAUT BAGI CERAPAN DATA MARIN MELIPUTI DATA ARUS, OMBAK, PASANG SURUT DAN BATIMETRI DI PELABUHAN KLANG, SELANGOR DAN SUNGAI-SUNGAI TERPILIH UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

NO. SEBUT HARGA : QT220000000016144
TARIKH LANCAR IKLAN : 13 MEI 2022
TARIKH TUTUP IKLAN : 20 MEI 2022

3. Sebut Harga ini dilaksanakan melalui sistem e-Perolehan (eP) secara atas talian sepenuhnya. Pembekal-Pembekal yang ingin menyertai sebut harga ini MESTILAH berstatus eP-enabled (mempunyai ID log masuk dan Sijil Digital yang telah diaktifkan).

4. Tawaran sebut harga tidak akan dipertimbangkan sekiranya:
(a) Pembekal LEWAT menyerahkan tawaran sebut harga dengan lengkap dalam
sistem e-Perolehan; atau
(b) Pembekal GAGAL memuatnaik dokumen wajib dengan lengkap ke dalam sistem e-Perolehan;

5. Tempoh kenyataan tawaran sebut harga ini adalah tujuh (7) hari kalendar bermula pada 13 Mei 2022 (Jumaat) dan tarikh tutup sebut harga adalah pada 20 Mei 2022 (Jumaat).

6. Tawaran Kewangan dan Tawaran Teknikal hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem eP sebelum atau pada 12.00 tengahari pada tarikh tutup sebut harga iaitu 20 Mei 2022 (Jumaat) dan sebarang cadangan sebut harga dikemukakan selepas jam 12.00 tengah hari tidak akan dipertimbangkan.

7. Sila ambil maklum bahawa pihak Kerajaan dan NAHRIM berhak untuk membatalkan sebut harga ini pada bila- bila masa sekiranya perlu dan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga. Sebarang kos yang ditanggung oleh pihak penyebut harga kerana urusan sebut harga adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak penyebut harga.

8. Untuk maklumat lanjut boleh menghubungi pegawai seperti berikut:
a) Pertanyaan Teknikal
Nama : Encik Wan Ahmad Hafiz bin Wan Ahmad Azahary
No. telefon : 03-8947 6400 samb. 6524
Emel : wanhafiz[at]nahrim.gov.my

b) Pertanyaan Tawaran
Nama : Encik Stevie Sebol @ Muhammad Arif Sebol Abdullah
No. telefon : 03-8947 6400 samb. 6403
Emel : stevie.sebol[at]nahrim.gov.my

Nama : Puan Natrah binti Senin
No. telefon : 03-8947 6400 samb. 6493
Emel : natrah[at]nahrim.gov.my

profile penyelidikan
oacp