Berita&Aktiviti

NATIONAL SEMINAR ON COASTAL MORPHOLOGY 2018

Berita&Aktiviti

Latar Belakang

Morfologi dan geomorfologi adalah suatu kajian evolusi dan konfigurasi perubahan tanah. Kajian ini mengetengahkan pembentukan perubahan tanah terhadap kombinasi alam semulajadi dan aktiviti manusia yang melibatkan proses fizikal, kimia dan biologi. Untuk itu, bagi memahami secara terperinci mengenai morfologi ini, NAHRIM mengadakan seminar Morfologi Pantai 2018- Ke Arah Melestarikan Pembangunan dan Pengurusan Morfologi Pantai di Malaysia (COSMO 2018) dengan tujuan menghebahkan maklumat terhadap penyelidikan dan kajian yang telah dilaksanakan oleh NAHRIM dan agensi-agensi lain di Malaysia. Selain itu, seminar ini menyediakan platfom kepada para penyelidik untuk berkongsi maklumat, pengalaman dan teknologi terkini dengan tujuan memperkasakan dan meningkatkan pelbagai kemahiran terhadap penyelidikan morfologi pantai. Pada hujung seminar ini, diharapkan agar lebih banyak kolaborasi diwujudkan antara NAHRIM dan pelbagi agensi di Malaysia.

Objektif

Objektif utama bagi seminar ini adalah untuk mengetengahkan hasil kajian terkini, pemasalahan dan cabaran morfologi persisira pantai dalam usaha melaksanakan pengurusan pembangunan pesisir pantai serta ekosistem yang terbaik di Malaysia.

MUAT TURUN BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN | MUAT TURUN TENTATIF PROGRAM | FLYERS
Sekretariat COSMO 2018
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
Lot 5377, Jalan Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Faks: 03-8948 3044/03-8947 6570 Tel: 03-8947 1137/03-8947 6448
E-mel: khairulanuar[at]nahrim[dot]gov[dot]my atau sitisalihah[at]nahrim[dot]gov[dot]my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp