Archive for tag: rekabentuk

Cadangan Kajian Rekabentuk Tanah Bencah Buatan di Pantai Pasir Panjang, Pulau Redang, Terengganu.

Cadangan Kajian Rekabentuk Tanah Bencah Buatan di Pantai Pasir Panjang, Pulau Redang, Terengganu. Cadanga...

Read More

Kajian Awal dan Reka Bentuk Konsep Struktur Sabo , Yan, Kedah, Malaysia.

Screenshot 2023-01-27 at 11.58.53 AM

Kajian Awal dan Reka Bentuk Konsep Struktur Sabo , Yan, Kedah, Malaysia. Kajian Awal dan Reka bentuk Kons...

Read More
profile penyelidikan
oacp