Archive for tag: perundingan

Kajian Awal dan Reka Bentuk Konsep Struktur Sabo , Yan, Kedah, Malaysia.

Screenshot 2023-01-27 at 11.58.53 AM

Kajian Awal dan Reka Bentuk Konsep Struktur Sabo , Yan, Kedah, Malaysia. Kajian Awal dan Reka bentuk Kons...

Read More

Projek Kolaborasi Makmal Hidraulik dan Instrumentasi (MHI) – Kajian Prototaip PenukarTenaga Ombak (Wave Energy Converter, WEC)

Screenshot 2023-01-27 at 11.24.27 AM

Projek Kolaborasi Makmal Hidraulik dan Instrumentasi (MHI) – Kajian Prototaip Penukar Tenaga Ombak (Wave Energy Co...

Read More
profile penyelidikan
oacp