Archive for author: bpm

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI 2 UNIT PRECISION AIR CONDITIONING (PAC) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT DATA, BLOK PENTADBIRAN, NAHRIM

B - NAHRIMSH262024_2

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/26/2024 (QT240000000005444) MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI 2 UNIT PRECISION AIR CONDITIONIN...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS BAHAN PENGGANGGU ENDOKRIN (EDC) DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH DI MALAYSIA SEBAGAI PENETAPAN GARIS DASAR (BASELINE) DAN PENUNJUK (INDICATOR) KESIHATAN SUNGAI

P - NAHRIMSH282024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/28/2024 (QT240000000005446) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS BAHAN PENGGANGGU ENDOKRIN...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

P - NAHRIMSH392024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/39/2024 (QT240000000014055) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TE...

Read More

1ST NATIONAL SEMINAR ON MICROPLASTICS 2024

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN SEMAKAN DATA INFRASTRUKTUR KESIHATAN AWAM BAGI MENYOKONG PEMBUATAN KEPUTUSAN BAGI PELAN PENGURUSAN BANJIR MALAYSIA

P - NAHRIMSH042024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/04/2024 (QT240000000005421) PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN SEMAKAN DATA INFRASTRUKTUR KESIHAT...

Read More

[NOTIS PEMBATALAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELBAGAI PERALATAN MAKMAL KIMIA UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, NAHRIM

B - NAHRIMSH132024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/13/2024 (QT240000000005430) MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELB...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN RAWATAN BAHAN CEMAR DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH AKIBAT HAKISAN DAN KELODAKAN AKTIVITI GUNA TANAH

P - NAHRIMSH292024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/29/2024 (QT240000000009586) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN RAWATAN BAHAN CEMAR DI LEMBANGAN S...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENCERAPAN DAN PERSAMPELAN DATA MARIN UNTUK KAJIAN PERUBAHAN MORFOLOGI PELABUHAN TERPILIH DI SEMENANJUNG MALAYSIA

P - NAHRIMSH072024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/24/2024 (QT240000000005442) PERKHIDMATAN PENCERAPAN DAN PERSAMPELAN DATA MARIN UNTUK KAJIAN...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

P - NAHRIMSH382024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/38/2024 (QT240000000011356) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TE...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI KEPERLUAN ANALISIS MAKMAL UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

B - NAHRIMSH242024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/24/2024 (QT240000000005442) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI ...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN DASHBOARD CUSTOMIZATION APLIKASI GIS UNTUK PEMPROSESAN DAN PAPARAN DATA MARIN PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI (PKPO)

P - NAHRIMSH142024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/14/2024 PERKHIDMATAN DASHBOARD CUSTOMIZATION APLIKASI GIS UNTUK PEMPROSESAN DAN PAPARAN DAT...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITIKAL DI MAKMAL KUALITI AIR

P - NAHRIMSH162024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/16/2024 (QT240000000011588) PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITI...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] FABRIKASI PRODUK TEKNOLOGI PENAPISAN AIR BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR MENTAH

K - NAHRIMSH152024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/15/2024 (QT240000000011592) FABRIKASI PRODUK TEKNOLOGI PENAPISAN AIR BAGI MENINGKATKAN KUAL...

Read More

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KALIBRASI DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN STESEN PENYELIDIKAN PUSAT KAJIAN KUALITI AIR DAN ALAM SEKITAR, NAHRIM

P - NAHRIMSH082024

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/08/2024 (QT240000000005437) PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KALIBRASI DAN PEMANTAUAN KESELAMAT...

Read More
profile penyelidikan
oacp