Berita&Aktiviti

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SALINITY TRACKING MUARA SUNGAI TERPILIH DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

Berita&Aktiviti

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/22/2024 (QT240000000005440)

PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SALINITY TRACKING MUARA SUNGAI TERPILIH DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SALINITY TRACKING MUARA SUNGAI TERPILIH DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

TARIKH MULA TAWARAN : 04/04/2024

TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/04/2024

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
NEGERI SEMBILAN
PAHANG
PERAK
PERLIS
PULAU PINANG
SELANGOR
TERENGGANU
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

profile penyelidikan
oacp