Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Highlights

1. Perubahan Hidro-Iklim

 • Pemodelan
 • Penilaian Vulnerabiliti
 • Penilaian Ekonomi
 • Adaptasi & Pengurangan Risiko Bencana

2. Sumber Air

 • Penilaian Sumber Air
 • Sumber Air Alternatif
 • TuaiHujan

3. Hidrologi dan Data Analitik

 • Rainfall Runoff
 • Hidrologi Rekabentuk (Rainstorm, Flood & Drought)
 • Amaran Banjir

4. Perkhidmatan Air

 • Bekalan Air Konjuntif
 • Pemodelan Bekalan / Jaringan / Agihan
 • Rawatan

PUSAT KAJIAN SUMBER AIR DAN PERUBAHAN IKLIM (PKSA)

1. KAJIAN/PROJEK

 • Peruntukan Pembangunan –P2 & P5 (RMK11)
 • Peruntukan Pembangunan –P1 (RMK12)
 • Geran Akademik – MOSTI, MOHE
 • Dana Teknikal – Newton Ungku Omar

2. PERUNDINGAN / KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL

 • Sumber Air & Hidrologi –HP 26, Sg Brooke / Sg Liang Mini Hydropower, Ranau Water Intake
 • Perubahan Iklim –V&A Sg Sarawak, V&A TNC BUR
 • SPAH – Zoo Negara, SUK SELANGOR,  INSTUN, SUK PERAK

3. KOLABORASI UNIVERSITI / AGENSI

 • Kajian ENVIRONMENTAL FLOW Pengurusan Sumber Air – UTM
 • DSTIN Flagship Fund – Development Of DSS For Water Risk Management – SIRIM, NAHRIM, JPS, SPAN
 • Early Flood Warning & Disaster Prevention System by AI Techniques for Kemaman River – NAHRIM, Taiwan University, Tamkang University

4. MESYUARAT / SEMINAR / JAWATANKUASA

 • TNC And BUR –TWG CC V&A & RSO
 • JK Dasar Air Negara
 • Jawatankuasa Kerja Teknikal Penyediaan Peta Risiko Bencana Banjir Negara
 • JKT Banjir Projek Penyelidikan Development Of Flood Risk Assessment &  Flood Vulnerability Index For Critical Infrastructure
 • JK Antara Agensi Bagi Melaksanakan Kajian Komprehensif Untuk Ramalan Cuaca Ekstrem Dan Banjir (JKAACB)

5. KEAHLIAN / AFILIASI / PERSATUAN

 • The Conference Of Parties (COP) For UNFCCC
 • Academy Science Malaysia
 • Pertubuhan Sistem Penuaian Air Hujan, PERSPAH
 • Technical Working Group (TWG) Towards Malaysian Sustainable & Resilient Infrastructure – CREAM
 • Board of Engineers Malaysia, BEM

6. SUMBER RUJUKAN / PUSAT FOKAL / KEPAKARAN

 • Technical advisory for Ministry –National Policy, Review Declaration, Soalan Lisan Dewan Negara, Brief Notes and Nota Jemaah Menteri  / Intervensi
 • Subject Specialist (Hydrology) – Environmental Impact Assessment Consultant

PROGRAM 2: KAJIAN LANJUTAN IMPAK PERUBAHAN IKLIM KE ATAS SUMBER AIR MALAYSIA (FASA 2)  RMKe-11

Downscaling hydroclimate model-based IPCC AR5 scenarios for Malaysia

1.Data collection & SDSM (2016)
2.Sambungan SDSM (2017)
3.GCM data acquisition, processing & geospatial data (2017)
4.Dynamic Downscaling process  (2017-2019)
5.Data processing, database and data retrieval system (2019)

Penilaian vulnerabiliti dan keperluan adaptasi perubahan iklim terhadap kejadian ekstrem cuaca

1.Penilaian VA & ekonomi – banjir (2017)
2.Penilaian VA & ekonomi –tasik / empangan (2018)
3.Peta perubahan pola, taburan, magnitud hujan bagi 5 dekad lampau (2018)
4.Kajian pembangunan pelan bagi menangani isu berkaitan perubahan iklim di Malaysia (2018-2019)
5.Penilaian vulnerabiliti dan ekonomi air tanah (2019)
6.Penilaian VA banjir Sabah Sarawak (2019-2020)
7.Penilaian VA empangan bagi sektor tenaga dan sumber air (2020)
8.Kajian feasibility Water-Energy-Food Nexus (2020)
9.Review analisa vulnerabilti & impak CC ke atas hidrologi lembangan sungai terpilih menggunakan downscaled RCP data (2019-2020)

Membangunkan “assessment and forecasting tool” melalui teknologi “Grid-to-Grid Watershed Environmental Hydrology-Groundwater Model”

1.G2G -Water stress index by means of BDA program – 11 watersheds & 80 districts (2016-2017)
2.G2G – SW + GW & WQ for Sg Linggi  (2016-2017)
3.G2G future flood inundation map – 12 watersheds (2016-2017) & review berdasarkan downscaled RCP AR5) data (2020)
4.G2G Disaster Management – pembangunan G2G Regional Inudation SOM –R-NARX  @ Sg Kemaman (2016-2017)
5.G2G – GUI for Watershed Environmental & Hydrology model (2017)
6.Sambungan G2G GW & WQ Sg Linggi, Langat & Muda (2018)
7.G2G & WQ Sg. Kelang & Selangor (2018)
8.Kajian low flow & environmental flow sungai terpilih (2018)
9.Pemodelan hidraulik 1D & 2D di lembangan sungai terpilih di Sabah Sarawak (2018)
10.Peta unjuran simulasi banjir Sabah Sarawak (2019-2020)
11.Peta unjuran simulasi kemarau Sabah Sarawak (2019-2020)
12.Water resources impact assessessment at watershed scale for Sem. Malaysia, Sabah & Sarawak (2019-2020)
13.Review dan pembangunan CCF berdasarkan downscaled RCP (AR5) data (2020)

Membangunkan teknologi adaptasi ke arah jaminan sumber dan bekalan serta ekosistem air

1.Technology software for Regional Regional Inudation SOM –R-NARX
2.NRE Raindrop & Cloudrain@NAHRIM
3.Teknologi Imbuhan Akuifer Terurus
4.Teknologi adaptasi kawalan QQ air tasik
5.2 Tech Guide  – Groundwater and Water Quality
6.3 Tech Guides (2017-2018) dan review of existing technical guidelines (2019-2020)
7.Disaster risk reduction thru future water excess (floods) redelineation .
8.Malaysia Adaptation Index  (MAIN) – Climate Change Vulnerability and Readiness Index  (2018-2020)
9.Climate change Knowledge Portal – Kemaskini data terkini N-HyDAA (2018-2020)
10.Pelan tindakan menangani isu dan adaptasi kesan perubahan iklim negara  (2019-2020)

MAKLUMAT SEDANG DIKEMASKINI

Maklumat sedang dikemaskini

1. HIGH PERFORMANCE COMPUTING

 • Downscaling Global Climate Model Data (AR4/AR5/A6)
 • HPC on Cloud Computing

2. BIG DATA ANALYTICS

 • Big Data Analytics Proof-of-Concept
 • Hydroclimate Data Analysis Accelerator
  Malaysia Climate Change KnowledgePortal (N-HyDAA)
 • Malaysia Adaptation Index for Climate Change Vulnerability & Adaptation (MAIN)

3. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

 • Flood projection

4. INTERNET OF THINGS

 • SPAH Water Monitoring System

pksa-emerging