bpk

FUNGSI BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT

  • Menyedia, melaksana dan memantau pelan pembangunan strategik NAHRIM;
  • Mengurus dan melaksanakan strategi dan pelan pemasaran induk bagi produk, makmal dan perkhidmatan perundingan NAHRIM; dan
  • Menyelaras dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan bagi projek-projek pembangunan NAHRIM