bkp

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  • Mengurus operasi pentadbiran dan pengurusan pejabat NAHRIM;
  • Mengurus tugas-tugas kewangan dan akaun;dan
  • Mengurus hal-ehwal pengurusan penjawatan, latihan dan pembangunan sumber manusia NAHRIM.

  • Pentadbiran

  • Sumber Manusia

  • Perolehan

  • Kewangan