This page is under English translation process.

5 SIGNATORY BERTAULIAH BIDANG KIMIA DAN MIKROBIOLOGI OLEH JABATAN STANDARD MALAYSIA

PERKHIDMATAN ANALISIS KUALITI AIR YANG BERTARAF DUNIA DAN DIIKTIRAF MELALUI PIAWAIAN MS ISO/IEC 17025

Fungsi

Mentadbir dan mengurus perjalanan operasi Makmal Kualiti Air mengikut tatacara akreditasi ISO/IEC 17025 dalam bidang kimia dan mikrobiologi

Merancang, mengurus dan menambahbaik polisi, garis panduan dan penawaran perkhidmatan analitikal kualiti air di makmal;

Memberi khidmat sokongan analisa makmal kualiti air sebagai melengkapkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang hidro-persekitaran;

Mengkoordinasi pelaksanaan sistem kualiti mengikut MS ISO/IEC 17025 dan mengikut garis panduan Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM)

Menyediakan pangkalan data bagi pemusatan, penyimpanan dan pembekalan data-data analisis kualiti air di makmal;

Menjalankan penyelidikan dan pembangunan produk dalam bidang hidro-persekitaran.

Makmal Kimia

Makmal Kimia MKA menjalankan makmal ujian kimia yang menyediakan pelbagai perkhidmatan analisis kimia yang memberi tumpuan kepada kimia basah. Makmal ujian kami menyediakan ujian analitik di seluruh pelbagai substrat sampel kepada tahap bermula dari
i. Analisis jejak (10 ppb hingga 1 ppm)
ii. Analisis tahap rendah (1 ppm hingga 100 ppm)
iii. Elemen utama dan kesucian yang tinggi (100 ppm hingga 99.99%)

baca selanjutnya..

Makmal Biologi

Makmal Biologi MKA menyediakan perkhidmatan ujian untuk bahan pencemar mikrob yang meliputi pelbagai jenis pengujian air komersil, termasuk air minuman, sistem air terbuka yang tercemar, sistem bekalan air domestik, kolam awam, kolam dan tasik. Makmal ini membincangkan pentingnya kebolehaksesan dan masa tindak balas yang cepat adalah dua faktor kritikal dalam sektor kebersihan air. Makmal kami juga menyediakan analisis berkaitan biologi lain seperti klorofil – a. Perkhidmatan ujian mikrobiologi air kami meliputi
i. Coliforms & E coli
ii. Jumlah Koloni Bakteria Umum
iii. Pseudomonas
iv. Clostridium
v. Enterococci

baca selanjutnya...

TREND PERKHIDMATAN ANALISIS

(2014-2021)

trend

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, hubungi kami..