RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)

Pioneering Water Research..

CONSULTATION & TECHNICAL ADVISORY

Consultancy and advisory services both locally and internationally.

TECHNICAL EXPERTISE AND SKILLS

Technical expertise and skills in water R&D..

Inisiatif dan R&D Terkini

PIONEERING WATER EVOLUTION.

 • Penyelesaian Saintifik

  1. Impak Perubahan Iklim ke atas Sumber & Perkhidmatan Bekalan Air di Malaysia
  2. Vulnerabiliti, Impak & Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana
  3. Impak Perubahan Iklim ke atas Peningkatan Aras Laut (SLR)
  4. Pantai & Oseanografi
  5. Mitigasi Penerobosan Air Masin
  6. Pembangunan Hab RDIC Air

 • Air untuk Kehidupan

  1. Teknologi Air & Air Alternatif
  2.  Penyelidikan Penyakit Bawaan Air (WBD)
  3.  Empangan / Takungan
  4.  Air Pinggiran Sungai (TAPS)
  5.  Kecekapan Air
  6.  Hakisan & Endapan
  7. Air Sisa

 • Kolaborasi Strategik

  1. Memorandum Persefahaman (MoU)
  2.  Communication, Education & Public Awareness (CEPA)
  3.  Penyelidikan, Pembangunan & Inovasi/Akreditasi/Pameran
  4.  Pengkomersialan
  5.  Felo. Latihan Sangkutan, Contract for Service
  6. Mempergiat Aktiviti Perundingan & Khidmat Nasihat Teknikal

 • ISRA’Q’

  1. Pakar Bidang Khusus (SME)
  2.  Latihan Berasaskan Kompetensi
  3.  Mempertingkat Bina Upaya Penyelidik
  4.  Terbitan Bahan Penyelidikan Berimpak/Berindeks
  5. Keanggotaan Badan Professional /Pengiktirafan Professional
  6. Pelan Pengganti Pegawai (PPP)

penyelesaian saintifik
shah

Hydroclimate research, sea level rise and storm surge due to climate change.

Quick Links