Ketua Pengarah

Ir. Mohd Zaki bin Mat Amin

  • M.Sc in Hydrology Engineering. National University of Ireland Galway (2000)
  • B.Eng. (Hydrology Engineering),Universiti Teknologi Malaysia (1988)

Timbalan Ketua Pengarah

(Kosong Terbuka Gred Utama C)

 

 

.

Dato' Ir. Dr. Nasehir Khan E.M Yahaya

Pengarah

Makmal Kualiti Air

Nor Aslinda Awang

Pengarah

Makmal Hidraulik & Instrumentasi

Ir. Ts. Dr. Safari Hj. Mat Desa

Pengarah

Pusat Kajian Lembangan Sungai

Ir. Dr. Lee Hin Lee

Pengarah

Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi

Ismail Hj. Tawnie, P.GEol.

Pengarah 

Pusat Kajian Hidrogeologi

Adi Satria Jamaluddin

Pengarah 

Bahagian Khidmat Pengurusan

Hj. Khairul Anam Musa, P.GEol.

Pengarah (Tanggung Kerja)

Bahagian Perancangan Korporat

Ir. Azman Mat Jusoh

Pengarah

Pusat Kajian Sumber Air & Perubahan Iklim

Ts. Hj. Zubaidi bin Johar

Pengarah

Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar

Rohani Abd Haziz

Pengarah

Bahagian Pengurusan Maklumat