Archive for tag: pksa

Projek Khidmat Kepakaran Kajian Awalan Impak Tanaman Durian Kepada Alam Sekitar.

Screenshot 2023-01-27 at 4.16.50 PM

Projek Khidmat Kepakaran Kajian Awalan Impak Tanaman Durian Kepada Alam Sekitar. Pusat Kajian Kualiti Air...

Read More

Kajian Ekosistem dan Sedimentasi Empangan Muda, Pedu dan Ahning.

Screenshot 2023-01-27 at 3.27.23 PM

Kajian Ekosistem dan Sedimentasi Empangan Muda, Pedu dan Ahning. Kajian Ekosistem dan Sedimentasi Empanga...

Read More
profile penyelidikan
oacp