Berita&Aktiviti

NAHRIM BERSAMA-SAMA FRIENDS OF LANGAT RIVER. 5 SEPTEMBER 2020.

Berita&Aktiviti

NAHRIM bersama-sama Friends of Langat River dan Kementerian Alam Sekitar Dan Air telah terlibat dalam aktiviti gotong-royong di Sungai Langat pada 5 September 2020 (Sabtu). NAHRIM diwakili oleh Ketua Pengarah, wakil daripada Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) dan AKRAB NAHRIM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp