Berita&Aktiviti

MUAT TURUN KERTAS PEMBENTANGAN SEMINAR PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN NAHRIM – APLIKASI PERMODELAN DALAM PENYELIDIKAN. 29 JAN 2013

Berita&Aktiviti

Senarai Kertas Pembentangan
1. The Study of Sea Level Rise Due to Climate Change Impact : Hydrodynamic Model At Batu Pahat (Sg. Senggarang to Sg. Punggur)
Engr. Yannie Anak Benson
Pusat Kajian Pantai, NAHRIM

2. Hidrogeologi Bahagian Hilir Lembangan Sungai Kelantan
Encik Ismail Tawnie
Pusat Kajian Geohidrologi, NAHRIM

3. Aplikasi Permodelan Dalam Penyelidikan di Lembangan Sungai dan Dataran Banjir serta Kajian Kes
Ir. Dr. Teo Fang Yenn
Pusat Kajian Sungai, NAHRIM

4. Understanding and Interpretation of the Hydroclimate Projection Data (Hadley Centre PRECIS Model)
Hj. Zubaidi Johar
Pusat Kajian Sumber Air, NAHRIM

5. Peranan Pengurusan Kejuruteraan M&E Dalam Projek Penyelidikan NAHRIM
Ir. Icahri Hj. Chatta
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi, NAHRIM

6. Kajian Peningkatan Kualiti Air dan Persekitarannya
Cik Bashirah Mohd Fazli
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar, NAHRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp