Welcome to Our Blog

NAHRIMSH392023 (QT230000000019617)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER PENCETAK PELBAGAI MODEL YANG MEMATUHI STANDARD PENGURUSAN ALAM SEKITAR KE INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/39/2023 (QT230000000019617) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER PENCETAK PELBAGAI MODEL YANG MEMA...

Read More
NAHRIMSH382023 (QT230000000019282)

PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA DI KEPULAUAN BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/38/2023 (QT230000000019282) PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI DI KAWASAN MUARA UTAMA ...

Read More
NAHRIMSH282023 (QT230000000017896)

PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PEMBANGUNAN RAWATAN AIR BAGI BAHAN CEMAR ORGANIK AKIBAT AKTIVITI GUNA TANAH BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR PERMUKAAN DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH DI SABAH

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/28/2023 (QT230000000017896) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PEMBANGUNAN RAWATAN AIR BAGI BAHAN...

Read More
NAHRIMSH332023 (QT230000000017522)

PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PACUAN EMPAT RODA (4WD/AWD) BAGI KEGUNAAN INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM) UNTUK TEMPOH 36 BULAN

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/33/2023 (QT230000000017522) PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PAC...

Read More
NAHRIMSH312023 (QT230000000017520)

PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MEMPROSES, MENGANALISIS DAN MEMBEKAL DATA KERATAN RENTAS SUNGAI SEDILI BESAR, JOHOR DAN SUNGAI BEBAR, NENASI, PAHANG BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/31/2023 (QT230000000017520) PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MEMPROSES, MENGANALISIS DAN MEMBEKAL DA...

Read More
NAHRIMSH212023 (QT230000000014731)

PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS MIKROPLASTIK DAN MAKROPLASTIK DALAM AIR DI LEMBANGAN SUNGAI SARAWAK DI SARAWAK UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/21/2023 (QT230000000014731) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS MIKROPLASTIK DAN MAKROPLA...

Read More
NAHRIMSH252023 (QT230000000015060)

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN STORAN PUSAT DATA NAHRIM

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/25/2023 (QT230000000015060) PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SERVER DAN S...

Read More
NAHRIMSH222023 (QT230000000016361)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI KEPERLUAN ANALISIS MAKMAL UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/22/2023 (QT230000000016361) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI ...

Read More
NAHRIMSH232023 (QT230000000016373

PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS RESIDU ANTIBIOTIK DI SUNGAI DAN SISA EFLUEN INDUSTRI DI LOKALITI TERPILIH (TERENGGANU, WILAYAH PERSEKUTUAN)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/23/2023 (QT230000000016373) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS RESIDU ANTIBIOTIK DI SUNG...

Read More
NAHRIMSH272023 (QT230000000015497)

PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA INPUT HIDROIKLIM TERHADAP MODEL ALIRAN MASUK (INFLOW) KE TAKUNGAN EMPANGAN TEMENGGOR

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/27/2023 (QT230000000015497) PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA INPUT HIDROIKLIM TERHADAP MODEL AL...

Read More
NAHRIMSH202023 (QT230000000014713)

PERKHIDMATAN IKHTISAS (BUKAN PERUNDING) BAGI ANALISIS DAN PEMODELAN HIDROIKLIM BERASASKAN SENARIO IPCC AR6 DI SABAH DAN SARAWAK

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/20/2023 (QT230000000014713) PERKHIDMATAN IKHTISAS (BUKAN PERUNDING) BAGI ANALISIS DAN PEMOD...

Read More
NAHRIMSH182023 (QT230000000014219)

PERKHIDMATAN PENGUMPULAN, PROSES DAN ANALISA PROFIL AIR TASIK DAN KOLAM DI ALOR GAJAH DAN JASIN, MELAKA BAGI KAJIAN MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH.

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/18/2023 (QT230000000014219) PERKHIDMATAN PENGUMPULAN, PROSES DAN ANALISA PROFIL AIR TASIK D...

Read More
NAHRIM_SH_14_2023 (QT230000000011401)

PEROLEHAN MENAIKTARAF PERISIAN TABLEAU DAN ALTERYX BAGI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/14/2023 (QT230000000011401) PEROLEHAN MENAIKTARAF PERISIAN TABLEAU DAN ALTERYX BAGI INSTITU...

Read More
NAHRIM_SH_15_2023 (QT230000000011346)

PERKHIDMATAN PELESENAN DAN SOKONGAN TAHUNAN BAGI PERISIAN ARCGIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (2023-2025) UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/15/2023 – (QT230000000011346) PERKHIDMATAN PELESENAN DAN SOKONGAN TAHUNAN BAGI PERISI...

Read More
NAHRIMSH172023

KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PROTOTAIP BLOK PENAHAN OMBAK DAN PERLINDUNGAN PANTAI

KENYATAAN SEBUT HARGA NO: NAHRIM/SH/17/2023 KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PROTOTAIP BLOK PENAHAN OMBAK DAN PERLINDUNGAN...

Read More
profile penyelidikan
oacp