Welcome to Our Blog

B - NAHRIMT012024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT UNTUK SOKONGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) KEPADA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/T/01/2024 (QT240000000007031) PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT UNTUK SOKONGAN PENYELIDIKAN DA...

Read More
P - NAHRIMSH422024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN SOKONGAN PENENTUKURAN DATA MARIN UNTUK PENILAIAN RISIKO KESAN PENGOREKAN PASIR LAUT

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/42/2024 (QT240000000016091) PERKHIDMATAN SOKONGAN PENENTUKURAN DATA MARIN UNTUK PENILAIAN R...

Read More
P - NAHRIMSH312024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR MARIN, HIDROGRAFI DAN STESEN CERAPAN DATA PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/31/2024 (QT240000000016095) PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR MARIN, HIDROGRAFI D...

Read More
P - NAHRIMSH202024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN MOBILASI DARAT DAN LAUT UNTUK STESEN PENYELIDIKAN JANGKA MASA PANJANG KENAIKAN ARAS LAUT DI MALAYSIA BERIMPAK

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/20/2024 (QT240000000016100) PERKHIDMATAN MOBILASI DARAT DAN LAUT UNTUK STESEN PENYELIDIKAN ...

Read More
B - NAHRIMSH03(a)2024

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI DAN MENGUJIJALAN SISTEM TELEMETRI HUJAN DAN ALIRAN DI LEMBANGAN SUNGAI KEMAMAN BAGI TUJUAN VERIFIKASI RAMALAN INUNDASI DAN BANJIR BERIMPAK

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/03(a)/2024 (QT240000000015779) MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI DAN MENGUJIJALAN SISTEM ...

Read More
B - NAHRIMSH402024

[NOTIS PEROLEHAN] PEMBEKALAN BATERI MARIN GRADE UNTUK STESEN PEMANTAUAN OMBAK DAN ARUS PERAIRAN NEGARA

KENYATAAN TAWARAN: QT240000000015778 (NAHRIM/SH/40/2024) PEMBEKALAN BATERI MARIN GRADE UNTUK STESEN PEMANTAUAN OMBAK DAN...

Read More
P - NAHRIMSH372024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PACUAN EMPAT RODA (4WD/AWD) BAGI KEGUNAAN INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM) UNTUK TEMPOH 36 BULAN

KENYATAAN TAWARAN: QT240000000011357 (NAHRIM/SH/37/2024) PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBUAH KENDERAAN UTILITI SUKAN (SUV) PAC...

Read More
P - NAHRIMSH022024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGENDALIAN SISTEM PERAWATAN PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) DAN AIR MINUMAN BERBUNGKUS DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/02/2024 (QT240000000005419) PERKHIDMATAN PENGENDALIAN SISTEM PERAWATAN PENUAIAN AIR HUJAN (...

Read More
B - NAHRIMSH262024_2

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI 2 UNIT PRECISION AIR CONDITIONING (PAC) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT DATA, BLOK PENTADBIRAN, NAHRIM

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/26/2024 (QT240000000005444) MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI 2 UNIT PRECISION AIR CONDITIONIN...

Read More
P - NAHRIMSH282024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS BAHAN PENGGANGGU ENDOKRIN (EDC) DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH DI MALAYSIA SEBAGAI PENETAPAN GARIS DASAR (BASELINE) DAN PENUNJUK (INDICATOR) KESIHATAN SUNGAI

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/28/2024 (QT240000000005446) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISIS BAHAN PENGGANGGU ENDOKRIN...

Read More
P - NAHRIMSH392024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/39/2024 (QT240000000014055) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TE...

Read More

1ST NATIONAL SEMINAR ON MICROPLASTICS 2024

Read More
P - NAHRIMSH042024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN SEMAKAN DATA INFRASTRUKTUR KESIHATAN AWAM BAGI MENYOKONG PEMBUATAN KEPUTUSAN BAGI PELAN PENGURUSAN BANJIR MALAYSIA

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/04/2024 (QT240000000005421) PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN SEMAKAN DATA INFRASTRUKTUR KESIHAT...

Read More

[NOTIS PEMBATALAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Read More
B - NAHRIMSH132024

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELBAGAI PERALATAN MAKMAL KIMIA UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, NAHRIM

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/13/2024 (QT240000000005430) MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELB...

Read More
profile penyelidikan
oacp