Welcome to Our Blog

B - NAHRIMSH132024

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELBAGAI PERALATAN MAKMAL KIMIA UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, NAHRIM

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/13/2024 (QT240000000005430) MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PELB...

Read More
P - NAHRIMSH292024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN RAWATAN BAHAN CEMAR DI LEMBANGAN SUNGAI TERPILIH AKIBAT HAKISAN DAN KELODAKAN AKTIVITI GUNA TANAH

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/29/2024 (QT240000000009586) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN RAWATAN BAHAN CEMAR DI LEMBANGAN S...

Read More
P - NAHRIMSH072024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENCERAPAN DAN PERSAMPELAN DATA MARIN UNTUK KAJIAN PERUBAHAN MORFOLOGI PELABUHAN TERPILIH DI SEMENANJUNG MALAYSIA

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/24/2024 (QT240000000005442) PERKHIDMATAN PENCERAPAN DAN PERSAMPELAN DATA MARIN UNTUK KAJIAN...

Read More
P - NAHRIMSH382024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/38/2024 (QT240000000011356) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT TANPA SENJATA UNTUK TE...

Read More
B - NAHRIMSH242024

[NOTIS PEROLEHAN] MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI KEPERLUAN ANALISIS MAKMAL UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/24/2024 (QT240000000005442) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN RADAS PAKAI BUANG BAGI ...

Read More
P - NAHRIMSH142024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN DASHBOARD CUSTOMIZATION APLIKASI GIS UNTUK PEMPROSESAN DAN PAPARAN DATA MARIN PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI (PKPO)

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/14/2024 PERKHIDMATAN DASHBOARD CUSTOMIZATION APLIKASI GIS UNTUK PEMPROSESAN DAN PAPARAN DAT...

Read More
P - NAHRIMSH162024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITIKAL DI MAKMAL KUALITI AIR

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/16/2024 (QT240000000011588) PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITI...

Read More
K - NAHRIMSH152024

[NOTIS PEROLEHAN] FABRIKASI PRODUK TEKNOLOGI PENAPISAN AIR BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR MENTAH

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/15/2024 (QT240000000011592) FABRIKASI PRODUK TEKNOLOGI PENAPISAN AIR BAGI MENINGKATKAN KUAL...

Read More
P - NAHRIMSH082024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KALIBRASI DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN STESEN PENYELIDIKAN PUSAT KAJIAN KUALITI AIR DAN ALAM SEKITAR, NAHRIM

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/08/2024 (QT240000000005437) PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KALIBRASI DAN PEMANTAUAN KESELAMAT...

Read More
P - NAHRIMSH162024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITIKAL DI MAKMAL KUALITI AIR

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/16/2024 (QT240000000005434) PERKHIDMATAN PENGURUSAN KALIBRASI MAKLUMAT DAN ANALISIS ANALITI...

Read More
P - NAHRIMSH222024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SALINITY TRACKING MUARA SUNGAI TERPILIH DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA UNTUK KAJIAN PENINGKATAN ARAS LAUT

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/22/2024 (QT240000000005440) PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA SALINITY TRACKING MUARA SUNGAI TER...

Read More
P - NAHRIMSH232024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA FIZIKAL MARIN DAN PERSAMPELAN DASAR LAUT UNTUK KAJIAN MORFOLOGI JETI KUALA PERLIS

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/23/2024 (QT240000000005441) PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DATA FIZIKAL MARIN DAN PERSAMPELAN DAS...

Read More
P - NAHRIMSH352024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN SIMULASI IMPAK PERUBAHAN IKLIM KE ATAS KESEIMBANGAN MORFOLOGI DI LEMBANGAN SUNGAI PADAS, SABAH

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/35/2024 (QT240000000009372) PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN SIMULASI IMPAK PERUBAHAN IKLIM KE ATA...

Read More
P - NAHRIMSH322024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PENYEDIAAN FASILITI UNTUK PENGUMPULAN AIR HUJAN, AIR RIBUT DAN KAEDAH PENAPISAN SEMULAJADI AIR BAGI TUJUAN IMBUHAN AIR TANAH DI KAWASAN LEMBANGAN SUNGAI LANGAT

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/32/2024 (QT240000000008136) PERKHIDMATAN PENYEDIAAN FASILITI UNTUK PENGUMPULAN AIR HUJAN, A...

Read More
P - NAHRIMSH302024

[NOTIS PEROLEHAN] PERKHIDMATAN PERSAMPELAN, PENGUMPULAN DAN ANALISIS IN-SITU DAN CARBON 14 BAGI AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KOTA BHARU, KELANTAN, LEMBANGAN SUNGAI LANGAT, SELANGOR, SUNGAI MELAKA, MELAKA, SUNGAI SEDILI KOTA TINGGI, JOHOR DAN SUNGAI BEBAR NENASI, PAHANG BAGI MENINGKATKAN RIZAB BEKALAN SUMBER AIR MENTAH

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/30/2024 (QT240000000007729) PERKHIDMATAN PERSAMPELAN, PENGUMPULAN DAN ANALISIS IN-SITU DAN ...

Read More
profile penyelidikan
oacp