Archive for author: Putera Muhammad Syazwan Sarianto

KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL PERMAI, JOHOR BAHRU DAN UNIT KEJURUTERAAN, JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR, JOHOR BAHRU, JOHOR.

NAHRIM:SH:59:2022(M)

KENYATAAN SEBUT HARGA: NAHRIM/SH/59/2022(M) KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NA...

Read More

KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II, KOTA BHARU, KELANTAN.

NAHRIM:SH:57:2022(M)

KENYATAAN SEBUT HARGA: NAHRIM/SH/57/2022(M) KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NA...

Read More

KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NAHRIM (TUAIHUJAN) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PULAPOL, KUALA LUMPUR

NAHRIM:SH:58:2022(M)

KENYATAAN SEBUT HARGA: NAHRIM/SH/58/2022(M) KERJA MEMBINA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN NA...

Read More

PERKHIDMATAN PENGUJIAN MAKMAL, ANALISIS DAN PENYEDIAAN MANUAL REKABENTUK INFRASTRUKTUR PANTAI UNTUK ADAPTASI KENAIKAN ARAS LUAT (SLR)

NAHRIM:SH:60:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/60/2022 PERKHIDMATAN PENGUJIAN MAKMAL, ANALISIS DAN PENYEDIAAN MANUAL REKABENTUK INFRASTRUK...

Read More

PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TAHUNAN PUSAT DATA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

NAHRIM:SH:52:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/52/2022 PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TAHUNAN PUSAT DATA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAA...

Read More

REVISED AND UPDATE MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN) BASED ON AR5 HYDROCLIMATE DATA FOR VULNERABILITY AND READINESS INDICATOR

NAHRIM:SH:54:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/54/2022 REVISED AND UPDATE MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN) BASED ON AR5 HYDROCLIMATE DATA ...

Read More

PEMBEKALAN PERALATAN CERAPAN DATA KARAKTERISTIK SUNGAI AUTONOMOUS KAWALAN JAUH DAN ALAT KELENGKAPAN-KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

NAHRIM:SH:47:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/47/2022 PEMBEKALAN PERALATAN CERAPAN DATA KARAKTERISTIK SUNGAI AUTONOMOUS KAWALAN JAUH DAN ...

Read More

CADANGAN KERJA-KERJA AWALAN KAWALAN HAKISAN DAN ENDAPAN (EROSION AND SEDIMENT CONTROL PLAN) DI TAPAK PENYELIDIKAN ESCP NAHRIM HABU, DAERAH CAMERON HIGHLANDS UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

NAHRIM:SH:13:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/13/2022 CADANGAN KERJA-KERJA AWALAN KAWALAN HAKISAN DAN ENDAPAN (EROSION AND SEDIMENT CONTR...

Read More

PEMBEKALAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN BAGI MENYOKONG OPERASI SEMASA BANJIR GENANG KEPADA INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

NAHRIM:SHB:03:2022-MHI

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SHB/03/2022 – MHI PEMBEKALAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN BAGI MENYOKONG OPERASI SEMASA BAN...

Read More

NUMERICAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS AND FORCES ON THE SUBMERGED NAHRIM MODULAR ARTIFICIAL REEF USING MESHLESS METHOD OF DUALSPHYSICS

NAHRIM:SHB:06:2022-PKPO

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SHB/06/2022 – PKPO NUMERICAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS AND FORCES ON...

Read More

PERKHIDMATAN MENURUN SKALA SECARA STATISTIK (STATISTICAL DOWNSCALING) BAGI PENILAIAN IMPAK, KERENTANAN DAN ADAPTASI TERHADAP SUMBER DAN BEKALAN AIR DI MALAYSIA

NAHRIM:SH:40(a):2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/40(a)/2022 PERKHIDMATAN MENURUN SKALA SECARA STATISTIK (STATISTICAL DOWNSCALING) BAGI PENIL...

Read More

KERJA-KERJA PELAKSANAAN PILOT PROJEK BAGI KAJIAN RAWATAN AIR PULIH GUNA SEBAGAI SUMBER AIR BAGI MEMBANGUNKAN TEKNOLOGI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

NAHRIM:SH:56:2022(M)

KENYATAAN SEBUT HARGA: NAHRIM/SH/56/2022(M) KERJA-KERJA PELAKSANAAN PILOT PROJEK BAGI KAJIAN RAWATAN AIR PULIH GUNA SEBA...

Read More

PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN BERKAITAN BAHAN CEMAR BAHARU UNTUK PEMATUHAN STANDARD REKREASI AIR PERMUKAAN

NAHRIM:SHB:01(a):2022-MKA

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SHB/01(a)/2022-MKA PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN BERKAITAN BAHAN CEMA...

Read More

PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA TOPOGRAFI UNTUK UAV BAGI PENYEDIAAN PETA RISIKO BANJIR PANTAI (SARAWAK DAN SABAH)

NAHRIM:SH:50:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/50/2022 PERKHIDMATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA TOPOGRAFI UNTUK UAV BAGI PENYEDIAAN PETA...

Read More

PERKHIDMATAN MENGULANG CETAK BUKU AIR DAN PEMBETUNGAN DI MALAYSIA: SEJARAH SERTA PERSPEKTIF DI INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

NAHRIM:SH:48:2022

KENYATAAN TAWARAN: NAHRIM/SH/48/2022 PERKHIDMATAN MENGULANG CETAK BUKU AIR DAN PEMBETUNGAN DI MALAYSIA: SEJARAH SERTA PE...

Read More
profile penyelidikan
oacp