red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Pembinaan Lebuhraya Pantai Timur Fasa II

on . Posted in Perundingan

Status: Siap

Pelanggan: Jabatan Kerja Raya Malaysia

Butiran Projek: Menjalankan analisis hidrologi termasuk :

 

  1. Menyemak data hujan didalam dan disekitar kawasan kajian
  2. Menjalankan analisis "Rainfall - runoff"
  3. Membangunkan model hidrodinamik sistem sungai di kawasan projek
  4. Menjalankan analisis hidraulik bagi melihat kesan pembinaan lebuhraya kepada perlakuan banjir
  5. Mendapatkan nilai aras tertinggi banjir pada ulangan 100 tahun sebagai rujukan kepada rekabentuk jambatan dan lebuhraya
  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp