red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Pantai & Oseanografi

on . Posted in Kajian & Projek

  1. Kajian Impak Perubahan Iklim ke Atas Perubahan Suhu Lautan dan Peningkatan Aras Laut.
  2. Kajian Pemodelan Hidrodinamik Kesesuaian Pertumbuhan Pokok Bakau di Pantai Marudu, Sabah.
  3. Kajian Impak Kenaikan Aras Laut ke Atas Bandar, Pelabuhan dan Pembangunan Infrastruktur Pantai serta Langkah Adaptasi.
  4. Kajian Kelestarian Gunatanah dan Sosioekonomi di Zon Persisiran Pantai.
  5. Kajian Ban Pantai Terlimpah Terhadap Pertanian di Sepanjang Pantai Barat Semenanjung.
  6. Kajian Penerobosan Air Masin di Muara Sungai Muar dan Sungai Rajang.

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp