red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Pembangunan Semula Prosidur Hidrologi No.1 (HP1) - Estimation Of Design Rainstorm In Peninsular Malaysia

on . Posted in Perundingan

Status: Sedang Berjalan

Pelanggan: Jabatan Pengairan dan Saliran

Butiran Projek:

Tujuan utama bagi mengkaji dan mengemaskini prosidur ini adalah untuk mengatasi isu-isu berikut:

 

  1. Memajukan lagi kejituan bagi ramalan kauntile terutamanya pada ulangan yang tinggi
  2. Memajukan ramalan hujan rekabentuk/ intensiti hujan berhubung dengan perubahan hujan dengan masa
  3. Memajukan ramalan hujan rekabentuk/ intensiti hujan berhubung dengan perubahan hujan dengan kedudukan
  4. Berkebolehan untuk menyokong Manual Saliran Mesra Alam Malaysia (MSMA) yang berkaitan dengan ramalan hujan rekabentuk untuk laluan kata ulangan yang rendah dan membekal perhubungan at-site IDF yang lebih banyak
  5. Berkebolehan untuk membekal ramalan hujan rekabentuk/ intensiti hujan dan perhubungan IDF di kawasan yang tidak ada ukuran
  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp