Cetak

Pembinaan Lebuhraya Pantai Timur Fasa II

on . Posted in Perundingan

Status: Siap

Pelanggan: Jabatan Kerja Raya Malaysia

Butiran Projek: Menjalankan analisis hidrologi termasuk :

 

  1. Menyemak data hujan didalam dan disekitar kawasan kajian
  2. Menjalankan analisis "Rainfall - runoff"
  3. Membangunkan model hidrodinamik sistem sungai di kawasan projek
  4. Menjalankan analisis hidraulik bagi melihat kesan pembinaan lebuhraya kepada perlakuan banjir
  5. Mendapatkan nilai aras tertinggi banjir pada ulangan 100 tahun sebagai rujukan kepada rekabentuk jambatan dan lebuhraya