red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Kajian Tebatan Banjir Dan Saliran Bandar Kuala Berang - Aji

on . Posted in Perundingan

Status: Siap

Pelanggan: Jabatan Pengairan dan Saliran - Terengganu

Butiran Projek: Menjalankan analisis hidrologi termasuk :

  1. Menyemak data hujan didalam dan disekitar kawasan kajian
  2. Menjana IDF terbaru di kawasan kajian serta membuat perbandingan dengan IDF dari MSMA
  3. Mewujudkan sub tadahan dalam kawasan kajian termasuk mengkategorikan gunatanah dan jenis tanah
  4. Menjalankan analisis "Rainfall - runoff"
  5. Menghasilkan hidrograf dari setiap sub tadahan sebagai input kepada model saliran.
  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp