Cetak

Pengemaskinian DID Manual Jilid II: Flood Management, River Management and Coastal Management

on . Posted in Perundingan


Tempoh: Oktober 2007 – April 2009

Memperbaiki DID Manual sedia ada untuk kegunaan dan rujukan jurutera-jurutera di Malaysia. Segala aplikasi dan praktis yang dilakukan di luar Negara boleh digunakan dan diselitkan di dalam manual ini sekiranya ia bersesuaian dengan keadaan Negara dan mengikut konteks standard industri agar setanding dengan kemajuan sedia ada sekarang.