red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Penyelidikan RMK-10

on . Posted in Perkhidmatan

NAHRIM mempunyai satu pasukan penyelidik yang berpengalaman dalam penyelidikan kejuruteraan pantai dan hidraulik sungai, pengurusan sumber air dan alam sekitar untuk menghadapi cabaran di masa depan. Melalui sokongan daripada institut-institut tempatan dan luar negara dalam bidang yang sama, NAHRIM telah melaksanakan banyak projek penyelidikan.
 
Senarai Projek Pembangunan NAHRIM Untuk RMK - 10
 • Naik Taraf Makmal Hidraulik dan Instrumentasi Serta Makmal Kualiti Air
 • Kemudahan dan Peralatan Makmal Hidraulik dan Instrumentasi
 • Program Penyelidikan dan Pembangunan Bagi Meningkatkan Kualiti Air dan Persekitarannya
 • Pembangunan Pusat Gedung Data Hidraulik Kebangsaan Malaysia Fasa III dan Menaik taraf Kemudahan ICT Bagi Menyokong K-Ekonomi
 • Penyelidikan Pengurusan Lembangan Sungai
 • Kajian Lanjutan Impak Perubahan Iklim ke atas Sumber Air Malaysia
 • Perkhidmatan Analisis (Analytical Capability)
 
Projek penyelidikan secara umum (RMK-10) mengikut Pusat Kajian :
Projek penyelidikan secara umum (RMK-9) mengikut Pusat Kajian :
 • PUSAT KAJIAN KUALITI AIR DAN ALAM SEKITAR
arrowKajian Awal Impak Aliran Rendah Ke Atas Kualiti Air Sungai Klang
arrowKajian Kualiti Air Sungai Kinta
arrowFitoremediasi Air Larut Resapan Menggunakan Hibiscus Cannabinus L. dan Acacia Mangium
arrowPembangunan Indeks Risiko Sumber Persisiran Pantai (Corri) Untuk Menilai Impak Pencemaran Air Terhadap Produktiviti Sumber Asli
arrowPembangunan Model Tindakbalas Nutrien di Tasik: Permodelan Ekosistem Tasik Chini
 • MAKMAL HIDRAULIK DAN INSTRUMENTASI
arrowDevelopment of Artificial Reef for the Conservation of Marine Natural Resources
 arrowR&D on Effects of Development to Coral Reefs and Marine Habitat
 
 • PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI
arrowRingkasan Kajian Kolam Lembap Mini Bagi Pengurusan Kuantiti Air  (Puchong Kinrara, Selangor)
arrowRingkasan Kajian Sistem Saliran Mesra Alam (Kota Damansara, Selangor)
arrowRingkasan Projek Pembangunan Sistem Ramalan Banjir Menggunakan Infoworks Floodworks (Kajian Kes: Sungai Ulu Melaka, Langkawi, Malaysia)
arrowRingkasan Projek Pembangunan Peta Risiko Banjir Melalui Pemodelan Sungai Muar Dua Dimensi
 • PUSAT KAJIAN HIDROGEOLOGI
arrowPencemaran Air Tanah di Kelantan Utara
arrowStudy on the Effectiveness of Managed Aquifer (MAR) Technique in Kg. Salang, Tioman Island, Malaysia
arrowBank infiltration: A Case Study for an Alluvium River Bank
 • PUSAT KAJIAN SUMBER AIR DAN PERUBAHAN IKLIM
arrowStudy of the Impact of Climate Change on Hydrologic Regime and Water Resources of Sabah and Sarawak
arrowClimate Projection Downscaling for Peninsular Malaysia and Sabah-Sarawak Using Hadley Centre Precis Model
arrowDesk Study on River Buffer Zone in Malaysia: Policy, By Laws and Incentives
arrowStudy on The Potential of Rainwater Utilisation in Supplementing Water Demand in Industry – In Terms of Quantity & Quality
arrowA Desktop Study on Impact of Rainwater Utilization Systems on Flood Reduction and Supplementing Public Water Supply for Non Potable Use on a Regional Scale in Sg. Damansara Catchment.
arrowA Desktop Study on Water Demand Management for an Industrial Area in Malaysia
 • PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI
arrowPhysical Modelling Application on Slope Stability of Breakwater
arrowNumerical and Physical Model Experiments on Wave Breaker Structure at Muddy Coastline
arrowTsunami Modeling Forecasting and Risk Assessment
arrowPembinaan Jeti Penyelidikan NAHRIM Kajian Dinamis Zon Pemecah Ombak Dengan Menggunakan Teknologi Kamera Video

 • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp