Cetak

Shifting the Paradigm of Lakes and Their Basin Management in Malaysia

on . Posted in Kertas Teknikal

 

Shifting

Oleh :
Pauziah Hanum Abdul Ghani, PhD
Bashirah Mohd Fazli
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar, NAHRIM.