red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

PEROLEHAN PERKHIDMATAN UNTUK MEMBEKAL LIMA BELAS (15) GUNATENAGA BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN SUNGAI MUAR, SUNGAI SARAWAK, SUNGAI BATU FERRINGHI DAN SUNGAI PAHANG UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBAGAN SUNGAI, INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA

on . Posted in Arkib - Perolehan 2016

No. Sebut harga: X0351070101160007 - NAHRIM/SH/07/2016

Tajuk Sebut harga: PEROLEHAN PERKHIDMATAN UNTUK MEMBEKAL LIMA BELAS (15) GUNATENAGA BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN SUNGAI MUAR, SUNGAI SARAWAK, SUNGAI BATU FERRINGHI DAN SUNGAI PAHANG UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBAGAN SUNGAI, INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Tarikh Pengiklanan:  12/02/2016

Tarikh Tutup: 19/02/2016 12:00 PM

Kod Bidang: 221101,221102

Muat turun keterangan di sini.

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp