Cetak

Makmal Kualiti Air

on . Posted in Kemudahan

PENGENALAN

1. Makmal Kualiti Air (MKA) adalah makmal berakreditasi berpandukan garis panduan standard antarabangsa ISO/IEC 17025.

2. Fungsi Makmal Kualiti Air, NAHRIM diterjemahkan sebagai berikut:

i. Mentadbir dan mengurus perjalanan operasi Makmal Kualiti Air mengikut tatacara akreditasi ISO/IEC 17025 dalam bidang kimia dan mikrobiologi;
ii. Mengkoordinasi pelaksanaan sistem kualiti mengikut MS ISO/IEC 17025 dan mengikut garis panduan Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM);
iii. Merancang, mengurus dan menambahbaik polisi, garis panduan dan penawaran perkhidmatan analitikal kualiti air di makmal;
iv. Menyediakan pangkalan data bagi pemusatan, penyimpanan dan pembekalan data-data analisis kualiti air di makmal;
v. Memberi khidmat sokongan analisa makmal kualiti air sebagai melengkapkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang hidro-persekitaran; dan
vi. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan produk dalam bidang hidro-persekitaran.

MAKMAL KUALITI LABORATORI AIR/WATER AIR (MKA)         

Maksud ‘AIR’ perkataan dalam singkatan MKA adalah penerangan umum untuk prosedur yang berbeza yang digunakan untuk menilai kualiti air. Kualiti air adalah penting untuk pelbagai industri dan aktiviti di Malaysia seperti pertanian, perikanan, akuakultur dan perhutanan. Oleh kerana pentingnya air kepada kesemua aktiviti yang disebutkan ini, adalah penting bagi kualiti air sentiasa diuji untuk menentukan tahap kesihatan air dan dikekalkan bagi memastikan pemeliharaan yang berjaya terhadap alam sekitar, flora dan fauna.

MKA membahagikan fungsinya kepada dua makmal sub-kategori iaitu:

1. MAKMAL KIMIA        

Makmal Kimia MKA merupakan makmal ujian kimia yang menyediakan pelbagai perkhidmatan analisis kimia yang memberi tumpuan kepada kimia basah. Makmal ujian kami menyediakan ujian analitikal pelbagai substrat sampel kepada tahap bermula dari:i

i. Analisis jejak (10 ppb hingga 1 ppm)
ii. Analisis tahap rendah (1 ppm hingga 100 ppm)
iii. Elemen utama dan kesucian yang tinggi (100 ppm hingga 99.99%)

2. MAKMAL MIKROBIOLOGI  

Makmal Mikrobiologi MKA menyediakan perkhidmatan analisis untuk bahan pencemar mikrob yang meliputi pelbagai jenis pengujian air komersil, termasuk air minuman, sistem air terbuka yang tercemar, sistem bekalan air domestik, kolam awam, kolam dan tasik. Makmal ini membincangkan pentingnya kebolehaksesan dan masa tindak balas yang cepat adalah dua faktor kritikal dalam sektor kebersihan air. Makmal kami juga menyediakan analisis berkaitan biologi lain seperti klorofil - a. Perkhidmatan ujian mikrobiologi air kami meliputi:

i. Coliforms & E coli
ii. Jumlah Koloni Bakteria Umum
iii. Pseudomonas
iv. Clostridium
v. Enterococci

PERKHIDMATAN MAKMAL KIMIA

1.1 PERKHIDMATAN MAKMAL KIMIA

PERKHIDMATAN MAKMAL KIMIA

1.2 SENARAI PERALATAN ANALITIKAL MAKMAL KIMIA

PERALATAN ANALITIKAL MAKMAL KIMIA

PERKHIDMATAN MAKMAL MIKROBIOLOGI

2.1 PERKHIDMATAN MAKMAL MIKROBIOLOGI

Makmal biologi

2.2 SENARAI PERALATAN ANALITIKAL MAKMAL MIKROBIOLOGI

Peralatan Analitikal Makmal Biologi