Cetak

Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar

on . Posted in Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar

 

 

Mengenai Pusat Kajian

  • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan teknologi rawatan air;
  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan kualiti air sungai dan tasik;
  • Membangunkan dan mengemaskini inventori air sungai dan tasik;
  • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang persekitaran air dan ekologi; dan
  • Penyelenggaraan dan operasi makmal kualiti air.